8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 23.2.22

8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής προαστικού σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής στο τμήμα: Άνω Λιόσια – Μέγαρα, υποκατηγορία Α1, ομάδα 1η , α/α: 20».

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των εγκαταστάσεων της λιμενικής ζώνης που υπάγεται στη δικαιοδοσία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε., στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής περιφέρειας Αττικής.

3. Γνωμοδότηση επί της Αναθεωρημένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για την επέκταση των εγκαταστάσεων της «Προνομιούχος Α.Ε. Γενικών Αποθηκών Ελλάδος» (ΠΑΕ-ΓΑΕ) στην θέση «Πλακωτό» Δ.Ε. Μαγούλας, Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

4. Συζήτηση – Ενημέρωση επί της ενδιάμεσης αναφοράς προόδου (για το διάστημα 06/21-11-21) των εμπειρογνωμόνων για την Ελευσίνα ως «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης του 2023» και επί λοιπών θεμάτων

5. Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας για παραχώρηση χρήσης στεγασμένων και υπαίθριων χώρων του συγκροτήματος Ελαιουργικής, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δράσεις που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

6. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου αναφορικά με το χειρισμό της αγωγής που άσκησαν οι κ.κ. Λάζου Δέσποινα και Αραβαντινού – Καρλάτου Ανδρονίκη κατά του Δήμου Ελευσίνας και αφορά Μισθολογικές διαφορές και συγκεκριμένα το δικαίωμά τους να εισπράττουν το επίδομα εξωδικαστικής απασχολήσεως (ΑΓ4679/14-3-2019).

7. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με την ανακοπή ΚΕΔΕ της εταιρείας «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας που αφορά πράξεις ταμειακής βεβαίωσης ατομικές ειδοποιήσεις (ΑΚ10590/21-11-2018).

8. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Μαρίας Σκόρδα αναφορικά με το χειρισμό της Αγωγής που άσκησε η εταιρεία «Χ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ» κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΑΓ562/7-9-2021).

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για