8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 21.03.2017

8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 21.03.2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017και ώρα20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου για το 4ο τρίμηνο 2016.

2.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του παράκτιου μετώπου στο Δήμο Ελευσίνας.

3.Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το Δήμο μας, μηνός Ιανουαρίου 2017 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης .

4.Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το Δήμο μας, μηνός Φεβρουαρίου 2017 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης .

5.Λήψη απόφασης για την κατανομή Α’ Δόσης 2017 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας.

6.Λήψη απόφασης για την διενέργεια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων Δήμου Ελευσίνας (Ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου & Λοιπές Πρόσθετες Παροχές (γάλα) Δήμου Ελευσίνας, Τρόφιμα & Μέσα Ατομικής Προστασίας (γάλα) Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής, Προμήθεια Ειδών Κυλικείου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας & Προμήθεια Γάλακτος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας.

7.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας προμήθειας κουρτινών, περσίδων, τεντών, ρολών, μεμβρανών ηλιοπροστασίας, κ.λ.π.

8.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας εξοπλισμού για κοινόχρηστους χώρους.

9.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Μαγούλας.

10.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τον εξοπλισμό του σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

11.Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης της προμήθειας ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου διπλοτύπου είσπραξης για την Ταμειακή Υπηρεσία.

12.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων Δήμου Ελευσίνας.

13.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της εργασίας απολύμανσης – απεντόμωσης – κουνοποκτονίας των κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.

14.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της εργασίας: «Έλεγχος ΚΤΕΟ – κατάστασης τεχνικού ελέγχου οχημάτων – και έκδοσης κάρτας καυσαερίων».

15.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της δαπάνης για τα Ασφάλιστρα των οχημάτων της υπηρεσίας.

16.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων.

17.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διοργάνωσης εκδηλώσεων του εορτασμού της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 2017 Δ.Ε. Ελευσίνας και Δ.Ε. Μαγούλας.

18.Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας με τον διακριτικό τίτλο: «Εleusis 2021»

19.Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ έτους 2016) – έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 13.150,00 €.

20.Λήψη απόφασης για την ανάκληση απόφασης καταλογισμού, λόγω επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα.

21.Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από προσαυξήσεις.

22.Λήψη απόφασης για την επιστροφή παραβόλου στην εταιρεία Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ECOSYNERGY.

23.Λήψη απόφασης για την επιστροφή παραβόλου στην εταιρεία ΥΙΟΙ Π. ΖΑΦΕΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ.

24.Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης για «Εκκενώσεις βόθρων δημοτικών κτιρίων».

25.Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης κατάργησης των καθέτων ιδιοκτησιών που περιγράφονται στο υπ’ αριθμ. 15836/31-8-2010 συμβόλαιο αγοραπωλησίας του οικοπέδου επί της οδού Δαρδανελίων 75 στο Ο.Τ. 162 στην Ελευσίνα.

26.Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου: «Διανοίξεις οδών καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις ρυμοτομούμενων στην περιοχή Αεροδρόμιο» της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

27.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 356/16 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

28.Λήψη απόφασης για την τήρηση λογαριασμών σε όλες τις τράπεζες που διατηρούν υποκατάστημα στο Δήμο Ελευσίνας.

29.Καθορισμός αμοιβής της Δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για τον χειρισμό της υπόθεσης αγκυροβολίας παροπλισμένων πλοίων στον κόλπο της Ελευσίνας.

30.Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ή μίσθωση ή αγορά πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου έτους 2017

(ά. 7 του Π.Δ. 270/81).

31.Συγκρότηση Επιτροπής Δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ή μίσθωση ή αγορά Πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου έτους 2017

(ά. 1 του Π.Δ. 270/81).

                                      

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

           ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για