8η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

ΘΕΜΑ1.
Έγκριση σύναψης και όρων της 3ης τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για την « Μελέτη
κατασκευής νέου βιοκλιματικού βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 386 περιοχή
Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας».
ΘΕΜΑ 2.
Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με
τίτλο: « Kατασκευή εξωτερικού ανελκυστήρα δημοτικού καταστήματος Δημοτικής
Ενότητας Μαγούλας».
ΘΕΜΑ 3.
Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με
τίτλο: « Συντήρηση επισκευή κοινοχρήστων χώρων – πλατειών».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος
ΘΕΜΑ 4.
Επιστροφή ταμειακού υπολοίπου από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τμήμα
Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΘΕΜΑ 5.
Λήψη απόφασης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
ΘΕΜΑ 6.
Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για