8η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού 17.06.20

8η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού 17.06.20

Συνεδρίαση: 8η

 

Καλείστε να παρευρεθείτε τη Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης αλλά κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1) και της υπ΄ αριθ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Παραλαβή και έγκριση Β2 Φάσης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) εντός των διοικητικών ορίων Κοινότητας Παπάγου» και επικαιροποίηση των προτεινόμενων χρήσεων γης σύμφωνα με το νέο Π.Δ/γμα 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης».
ii. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
2. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 173/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στο Σύμφωνο των Δημάρχων.
3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, σχετικά με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) – Μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19, όπως κυρώθηκαν με το Ν. 4683/2020 σχετικά με τις συμβάσεις μίσθωσης του Δήμου.
5. Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών έτους 2019 των ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΠ και ΔΟΚΜΕΠΑ) με την τακτική επιχορήγηση που λαμβάνουν από το Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
6. Έγκριση πρακτικών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
7. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
8. Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
9. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου
α. Μοσχοπόλεως 1
β. Νικομηδείας (έναντι Κυδωνιών 7)
γ. Σαρανταπόρου 105
• Κοινότητα Χολαργού
α. Αγ. Γερασίμου 5
β. Β. Μελά 38
γ. Δεδούση 42
δ. Φανερωμένης 22.
vi. ΓΕΝΙΚΑ
10. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 27/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα απαγόρευσης στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (επί της οδού Βλαχάβα).

Χολαργός, 12.06.2020


Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Κουκής

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για