8η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού. 26.05.21

8η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού. 26.05.21

θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
    1.    Επικύρωση του υπ’ αριθ. 7/2021 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 

    2.    Ψήφισμα για τη μεταφορά του καζίνου της Πάρνηθας στο Μαρούσι. 

    3.    Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την κατάργηση της δυνατότητας προσαύξησης του μέγιστου 
επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων που προβλέπει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ. – 4067/2012 – άρθρα 10 & 15 – ΦΕΚ Α ́ 79/09-04-2012). 
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

    4.    Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 1ου τριμήνου 2021. 

    5.    Έγκριση παράτασης μίσθωσης γραφείων (1) και (2) μαρμαρικών εργασιών στο Κοιμητήριο Παπάγου. iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

    6.    Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας πάρκων σκύλων Δήμου Παπάγου – Χολαργού. iv. ΓΕΝΙΚΑ 

    7.    Συζήτηση του υπ ́ αριθ. 8439/2021 αιτήματος δημοτών και κατοίκων, σχετικά με το έργο ανάπλασης της οδού Βουτσινά. 

    8.    Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση χώρου διενέργειας αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων. 

    9.    Έγκριση της υπ ́ αριθ. 23/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση πρόσβασης οχημάτων, στο Άλσος Κρήτης της Κοινότητας Παπάγου. 

    10.    Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στη διασταύρωση των οδών Αλεβιζάτου 64-66 και του αδιέξοδου Αλεβιζάτου 58, 60 & 62 της Κοινότητας Παπάγου, για διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων. 

    11.    Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (δεξιά πλευρά οδού Γρεβενών). 

    12.    Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη δημιουργία διαβάσεων πεζών επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως & Αρτέμιδος της Κοινότητας Χολαργού. 


    13.    Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (παράδρομος Λ. Μεσογείων 276) στην Κοινότητα Χολαργού. 

    14.    Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (πλ. Παλαμά έναντι) στην Κοινότητα Χολαργού. 

    15.    Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (πλ. Παπαφλέσσα) στην Κοινότητα Χολαργού και μεταφοράς θέσης. 


Μπορεί να ενδιαφέρεστε για