8η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 27.03.2019 (Αναβληθείσα)

8η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 27.03.2019 (Αναβληθείσα)

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 27-03-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Β.  Έκτακτα θέματα   
Γ.  Τακτικά θέματα

1.    Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019.

2.    Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2019.

3.    Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Κηφισιάς.

4.    Συγκρότηση: α) Επιτροπών Παραλαβής και Παρακολούθησης συμβάσεων Προμηθειών του Δήμου και  β) Επιτροπών Παραλαβής Αντικειμένου συνολικού ή τμηματικού Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.

5.    Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης Ενστάσεων.

6.    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015».

7.    Έγκριση του υπ’ αριθμόν 3/2019 πρακτικού Π.Ε. Βόρειου Τομέα καθορισμού αξίας γης ακινήτων εντός του Ο.Τ. 49 της Πολεοδομικής Ενότητας ΒΙ.ΠΑ. του Δήμου Κηφισιάς.

8.    Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την εξέταση ανάκλησης χρηματικών καταλόγων (κλήσεις Κ.Ο.Κ.) των ετών 2009,2010,2011 και 2012 που εστάλησαν σε οφειλέτες στο τέλος του έτους 2018.

                                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                     ΔΗΜΗΤΡΑ  ΑΓΑΠΑΚΗ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για