8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 13.05.2020

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 13 Μαΐου 2020

Σας καλούμε στην 8η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου την          13-05-2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με:

       το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» – ΦΕΚ 55/11-3-2020,

       την υπ’αρ. 18318/13-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση Συλλογικών οργάνων των δήμων και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19»,

       το άρθρο 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» –        ΦΕΚ 75/30-3-2020,

       την υπ’αρ. 40/31-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού     COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»,

και με τα εξής θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Β. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Γ. Έκτακτα θέματα

Δ. Τακτικά θέματα

 1. Επί της αύξησης της τιμής του νερού στην Δημοτική Κοινότητα Εκάλης από την εταιρεία ΕΚΑΛΗ Α.Ε. .
 1. Λήψη απόφασης για την Προγραμματική Σύμβαση του έργου: «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή τριγώνου Φραγκοπούλου του Δήμου Κηφισιάς».
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής έτοιμων γευμάτων που προσφέρει η Περιφέρεια Αττικής στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κηφισιάς.
 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.του Δήμου Κηφισιάς «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».
 1. Κλήρωση για την ανάδειξη αντιπροέδρου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατόπιν ισοψηφίας των δύο υποψηφιοτήτων.
 1. Έγκριση κατανομής επιχορήγησης Β’ δόσης ΚΑΠ 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης.
 1. Σύσταση παγίας προκαταβολής για την Δημοτική Κοινότητα Κηφισιάς και ορισμός υπολόγου αυτής.
 1. Σύσταση παγίας προκαταβολής για την Δημοτική Κοινότητα Ν. Ερυθραίας και ορισμός υπολόγου αυτής.
 1. Σύσταση παγίας προκαταβολής για την Δημοτική Κοινότητα Εκάλης και ορισμός υπολόγου αυτής.
 1. Λήψη απόφασης για νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. για το οικ. έτος 2020.
 1. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων περιοχής «(ΒΑΡΕΙΕΣ) και (Υπόλοιπο Ούλεν)» στο Ο.Τ. Γ958 και Ο.Τ. Γ959.
 1. Έγκριση παραχώρησης του χώρου διαδοχικής ταφής, στο διάδρομο 35 τάφος 5/1Ν στο Κοιμητήριο Κηφισιάς, σε νέο δικαιούχο.

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

                                                               του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                           ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ                                        

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για