8η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς. 14.04.21

1.    Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου Κηφισιάς, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».

2.    Ψήφισμα του Δ.Σ. για το σχέδιο Νόμου «Νέο Πλαίσιο για την Ευζωία των Ζώων Συντροφιάς», Πρόγραμμα Άργος του Υπουργείου Εσωτερικών.

3.    Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 52/2021 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κηφισιάς και των Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2021.

4.    Επί της υπ’ αρ. 185/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά ευάλωτους κατοίκους ενόψει της εορτής του Πάσχα 2021.

5.    Ορισμός μελών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Χριστιανική Στέγη Κοριτσιού «Αγία Άννα».

6.    Έγκριση τελικού σεναρίου του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Κηφισιάς σύμφωνα με την «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

7.    Ενημέρωση για την περιοχή «Βαρειές» και για την επανέγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής «Υπόλοιπο Βαρειές» και «Υπόλοιπο Αγ. Κυριακής» του Δήμου Κηφισιάς.

8.    Γνωμοδότηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Οριοθέτηση και Έργα Διευθέτησης Ρέματος Διονύσου».

9.    Επί της υπ’αρ. 46/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί των  οδών Σπανουδάκη, Πλατάνων και Μαντέλου στη συμβολή της με την οδό Αγράμπελης στην Κηφισιά.

10.    Επί της υπ’αρ. 48/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων από την υπέργεια οδογέφυρα της οδού Θεσσαλονίκης στην Κηφισιά.

11.    Επί της υπ’αρ. 51/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την κατασκευή διάβασης πεζών επί της οδού Κοκκινάκη πριν τη συμβολή της με την οδό Δοϊράνης στην Κηφισιά.

12.    Επί της υπ’αρ. 56/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την χορήγηση ειδικής άδειας διέλευσης οχημάτων βαρέως τύπου, λόγω τροφοδοσίας καταστήματος στην οδό Αίαντος στη  Ν. Ερυθραία.

13.    Επί της υπ’αρ. 97/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί της οδού Μελισσίων, στη συμβολή της με την οδό Αδαμών στην Κηφισιά.

14.    Επί της υπ’αρ. 98/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την δέσμευση μιας (1) θέσης στάθμευσης του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.) επί της οδού Ηρ. Αττικού στην Κηφισιά, για την εξυπηρέτηση των οχημάτων του γραφείου της Κοινότητας Κηφισιάς.

15.    Επί της υπ΄αρ. 99/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την διαμόρφωση των διαβάσεων των πεζών και κατασκευή δενδροδόχων και ρείθρου επί της οδού Λεβίδου στη συμβολή της  με τις οδούς Αργυροπούλου και Παπαδιαμάντη, μεταξύ τω Ο.Τ. 72 & 77 και των Ο.Τ. 73 & 80 στην Κηφισιά.

16.    Επί της υπ΄αρ. 11/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί των οδών Ιφιγένειας, Πηλέως και Ορφέως στη συμβολή τους με την οδό Μπακογιάννη στην Κηφισιά.

17.    Επί της υπ΄αρ. 12/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί των οδών Πέλλης και Δωδώνης, στη συμβολή τους με την οδό Αγ. Παρασκευής στην Κηφισιά.

18.    Επί της υπ’ αρ. 93/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  η οποία αφορά την σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 18 με χαρακτηρισμό της οδού Ορτανσίας ως εγκεκριμένη.

19.    Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση Σταθμού Διανομής Φυσικού Αερίου στη Κοινότητα Εκάλης και δέσμευση του αντίστοιχου χώρου στη συμβολή των οδών Αγοράς και Μιμόζας.

20.    Λήψη απόφασης επί του αιτήματος παραχώρησης  του αθλητικού χώρου (γήπεδο ποδοσφαίρου) της οδού Ερυμάνθου, Νέα Κηφισιά στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

21.    Σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως (αρ. Αποφ. Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 1514/2020).

22.    Επί των εισηγήσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, που αφορούν την ανάθεση και τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρων.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για