9η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς. (2-3-2023)

 1. Έγκριση Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος ΝΠΔΔ κ. Βλάχου
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, για το έτος 2023.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών για το έτος 2023.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 4. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2021-2022-2023».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Διαγραφή τελών ύδρευσης από Χ.Κ. 1121/1089 λόγω λανθασμένης χρέωσης και επανυπολογισμός ορθής χρέωσης από την Υπηρεσία Ύδρευσης.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Καυγαλάκης – Υπηρεσία Ύδρευσης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για