9η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού: 30.06.2017

9η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού: 30.06.2017

Συνεδρίαση : 9η

Καλείστε να παρευρεθείτε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30.06.2017 και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


1. Συγκρότηση Επιτροπής για αγορά ακινήτου.
2. Τροποποίηση – συμπλήρωση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.Α.Π.».
3. Τροποποίηση – συμπλήρωση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. « Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.»
4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στα πλαίσια της
«Δημιουργικής Απασχόλησης».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τα συμφέροντα του Δήμου λόγω: α) της πληροφόρησης
για την πώληση ακινήτων που γειτνιάζουν με ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου μας, β) της άμεσης ανάγκης τροποποίησης των συστατικών πράξεων των Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.Α.Π.» και «Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.» αντίστοιχα και γ) των αναγκών που έχουν προκύψει για την ορθή λειτουργία της «Δημιουργικής Απασχόλησης».

 

Χολαργός, 29.06.2017 Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για