9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου

ΘΕΜΑ 1ο:
Επανάληψη της υπ’ αριθμ. 423/2019 προγενέστερης Απόφασης Δ.Σ.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για