9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Τε. 01-05-2024 και ώρα 15:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024 κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής
(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής
(Εισηγητής κ. Κατσαρός)

ΘΕΜΑ 3. Ανάκληση της αριθμ.135/2023 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού υπευθύνου λογαριασμού για πληρωμή όλων των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε
(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

ΘΕΜΑ 4. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για την οικονομική παρακολούθηση για την υπηρεσία: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Δάφνης- Υμηττού». (Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)
(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

ΘΕΜΑ 5. Αποδοχή ή μη παραίτησης τακτικού μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ» και αντικατάστασής του
(Εισηγητής κ. Σαμάντης)

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου, κατόπιν πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για