9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 28.03.2017

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 28.03.2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017και ώρα20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Λήψη απόφασης για την δημιουργία σύγχρονου κυκλικού κόμβου στην τομή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου & Θριασίου Πεδίου στην Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας.
 2. Λήψη απόφασης για την μετεγκατάσταση συνεργείου συντήρησης και επισκευής συνήθων οχημάτων μέχρι 3,5 τόνων μικτού βάρους ή δυνατότητας μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων, με ειδικότητα επισκευή & συντήρηση αμαξωμάτων, βαφή αμαξωμάτων, των κ.κ. Ταλαβερίδη Ευστράτιου & Αναστασίου στην Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας.
 3. Λήψη απόφασης για την μετεγκατάσταση συνεργείου συντήρησης και επισκευής συνήθων οχημάτων (επιβατικών, μοτοσυκλετών & μοτοποδηλάτων) του κ. Τσιλιπάνη.
 4. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση λειτουργίας των Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων στην Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας & Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας.
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου αυτεπιστασίας «Συντήρηση Οδών της πόλης»
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.
 7. Λήψη απόφασης για την λύση της σύμβασης με την εταιρεία Χρήστου Θ. Τόλη – Αθανασίας Απ. Κόκκιζα – Αστική Επαγγελματική εταιρεία δικαστικών επιμελητών.
 8. Λήψη απόφασης για την λύση της σύμβασης με την Μαργαρίτα Κοροβέση – ΓΡΑΦΗΜΑ που αφορά στην προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου.
 9. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της δαπάνης της Ετήσιας συνδρομής για τη συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
 10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Ελευσίνας.
 11. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της Παροχής υπηρεσιών ορκωτών εκτιμητών.
 12. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας «Εκτυπώσεις εντύπων – φακέλων αλληλογραφίας» Δήμου Ελευσίνας.
 13. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας εφαρμογών μηχανογράφησης του Δήμου και αδειών χρήσης λογισμικού.
 14. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.
 15. Διαγραφή οφειλών τέλους ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ           

   ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για