9η Τακτική – μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού.12-09-2022

ΘΕΜΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις
Θέμα 1οΓνώμη επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ.
Θέμα 2οΣυζήτηση και λήψη αποφάσεων για την διεκδίκηση της παύσης κάθε Κυβερνητικού σχεδιασμού για την Δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.Μπορεί να ενδιαφέρεστε για