9η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 03.04.2019

9η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 03.04.2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 03-04-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Β.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης
Γ.  Έκτακτα θέματα  
Δ.  Τακτικά θέματα

1.    Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019.

2.    Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2019.

3.    Έγκριση της 1ης υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2019.

4.    Έγκριση της 1ης υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019 του Δήμου Κηφισιάς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού.

5.    Λήψη απόφασης επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά ευάλωτους κατοίκους (παρ. 3 αρθρ. 18 του Ν. 3870/2010) ενόψει του Πάσχα 2019.

6.    Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Κηφισιάς.

7.    Συγκρότηση: α) Επιτροπών Παραλαβής και Παρακολούθησης συμβάσεων Προμηθειών του Δήμου και β) Επιτροπών Παραλαβής Αντικειμένου συνολικού ή τμηματικού Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.

8.    Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης Ενστάσεων.

9.    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015».

10.    Έγκριση του υπ’ αριθμόν 3/2019 πρακτικού Π.Ε. Βόρειου Τομέα καθορισμού αξίας γης ακινήτων εντός του Ο.Τ. 49 της Πολεοδομικής Ενότητας ΒΙ.ΠΑ. του Δήμου Κηφισιάς.

11.    Έγκριση υψομετρικής μελέτης της ανώνυμης οδού μεταξύ των Ο.Τ. 48 & των Ο.Τ. 47β , 47α  και περιμετρικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 53α, 53, 52 και εκτός σχεδίου, της περιοχής ΒΙΠΑ Κηφισιάς.

12.    Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την εξέταση ανάκλησης χρηματικών καταλόγων (κλήσεις Κ.Ο.Κ.) των ετών 2009 έως και 2013 που εστάλησαν σε οφειλέτες στο τέλος του έτους 2018.

13.    Διαγραφές ΤΑΠ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

                                                                                               

 

                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                              του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                              ΔΗΜΗΤΡΑ  ΑΓΑΠΑΚΗ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για