9η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 02.05.2018

9η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 02.05.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 02-05-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 9η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

     Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 29/11/2017, 13/12/2017, 20/12/2017 ειδική, 20/12/2017, 10/1/2018, 24/1/2018, 7/2/2018, 21/2/2018, 7/3/2018, 14/3/2018, 28/3/2018 και 18/4/2018.

     Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

     Γ. Έκτακτα θέματα

     Δ. Τακτικά θέματα

1.    Σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. (Αριθμός Αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 920/2017).

2.    Πρόσληψη υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για τις ανάγκες πυροπροστασίας κατά την θερινή περίοδο για το έτος 2018.

3.    Yποβολή Α’ Τριμηνιαίας Έκθεσης (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, (παρ. 9, άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 & την υπ’ αριθ. 40038/2011 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.).

4.    Έγκριση επιχορήγησης των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Κηφισιάς για το έτος 2018.

5.    Επιχορήγηση Ιερού Ναού Αγ. Λουκά Αδαμών σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.09 προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

6.    Λήψη απόφασης για «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Ο.Τ. 275 στην ΚΤ.ΥΠ.» Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας.

7.    Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ» οικ. έτους 2018.

8.     Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» οικ. έτους 2018.
     
9.    Λήψη απόφασης για νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2018.

10.    Έγκριση δαπάνης ύψους 1.191,64 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.08  με τίτλο «Έξοδα για εκδηλώσεις – ενέργειες – δραστηριότητες που προωθούν την Τουριστική κίνηση της πόλης και συμβάλλουν στην προβολή της στο εσωτερικό και εξωτερικό», στον οποίο έχει διαμορφωθεί πίστωση ύψους 20.000,00 €  στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.

11.    Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο “Δίκτυο Αλληλεγγύης Ανάσα” για την διοργάνωση διανομής ελληνικών προϊόντων από παραγωγούς Χωρίς Μεσάζοντες το Σάββατο 5 Μαΐου & το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, μεταξύ των ωρών 8:00 και 15:00, στη συμβολή των οδών Τατοΐου & Σεβδικίου στη Νέα Ερυθραία.

12.    Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με αναθεώρηση.

13.     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» με αρ. Μελέτης: 99/2010.

14.     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) του έργου «Ανάδειξη μνημείων Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας».

15.     Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «45η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ» με αναθεώρηση.

16.     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2016».

17.    Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας».

18.     Έγκριση κοπής 11 δέντρων επί του οδοστρώματος για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2016».

19.     Κοπή δέντρου στην 25η Μαρτίου στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.

20.     Έγκριση Μετατροπής χώρου διαδοχικής ταφής σε τάφο «τιμής ένεκεν».

21.     Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, κατόπιν δικαστικής τελεσίδικης απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

22.     Επιστροφή ποσού 905,90€ από δαπάνη κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης.

23.     Έγκριση για μερική διαγραφή 350,00€ από τον χρηματικό κατάλογο 2030/2017 παραβάσεων Κ.Ο.Κ..

24.     Διαγραφή ποσού 81,06€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

25.     Διαγραφή ποσού 139,94€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

26.     Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαίρετων κατασκευών από τον 951/2015 χρηματικό  κατάλογο ποσού 3.123,75€.

27.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 94,94€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

28.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.134,84€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

29.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 583,72€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

30.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.585,68€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

31.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 5.143,15€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

    

    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       του Δημοτικού Συμβουλίου

      ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για