Δήμος Ασπροπύργου Δημοτικά Συμβούλια34 Videos

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 18-04-24
0

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 18-04-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Θέμα 1ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ίδρυση 5ου Γυμνασίου Ασπροπύργου Θέμα 2ο: Επί αιτήματος του επικεφαλής του συνδυασμού « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Αλεξάνδρου Τσοκάνη με θέμα: «Λήψη άμεσων μέτρων διαχείρισης και φροντίδας των αδέσποτων ζώων στην πόλη μας ». Θέμα 3ο : Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού , Οικονομικού έτους […]
5η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΔΕ 11-03-24 και ώρα 18:00
0

5η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΔΕ 11-03-24 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Θέμα 1ο : Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων, Οικονομικού Έτους 2024.Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Ο.Υ, κος Δημήτριος Νερούτσος, Θέμα 2ο : Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ασπροπύργου, Οικονομικού Έτους 2024.Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Ο.Υ, κος Δημήτριος Νερούτσος, Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για τον ορισμό του ποσού […]
aspopirgos5
0

3Η Συνεδρίαση Δια Ζώσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 29-2-24

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την «‘Ίδρυση Δικτύου Πόλεων για την ΠολιτικήΠροστασία, την Ανθεκτικότητα και την Αειφορία».Εισηγήτρια: Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, κα Ελένη Βερούτη. Θέμα 2ο: Επί αιτήματος του επικεφαλής του συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κου Αλέξανδρου Τσοκάνη με θέμα «Προβλήματα πουαντιμετωπίζουν οι σχολικές υποδομές του Δήμου μας και άμεση ανάγκη επίλυσήςτους».Εισηγητής: Ο Επικεφαλής […]
vlcsnap-00001
0

1η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ του Δ.Σ. του Δήμου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΔΕ 26-02-24

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ : ΘΕΜΑ 1ο : Ερώτημα: «Με δεδομένη την λειτουργία του κολυμβητηρίου , παρακαλώ να ενημερωθώ για τα ακόλουθα :Α) Αν οι εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου διαθέτουν οικοδομική άδεια , στο σύνολό τους , για την προβλεπόμενη χρήση και σχετική άδεια λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα .Β) Αν η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου παρέλαβε […]
ASPROPYRGOS
0

2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Τριμελούς (3) ΕπιτροπήςΠαρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2024. Θέμα 2ο : Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής, βάσει της παρ.1, του άρθρου 7, του Π.Δ/τος 270/81(εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2024) Θέμα 3ο: Συγκρότηση Τριμελούς (3) Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2024 Θέμα […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΤΡ 02-01-24 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΤΕΤ 27-12-23 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση προϋπολογισμού Οικονομικού ‘Έτους 2024 του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 923/14-12-2023 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

33η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΤΕΤ 27-12-23 και ώρα 17:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Θέμα 1ο : Έγκριση Τεχνικού προγράμματος, του Δήμου Ασπροπύργου, για το Οικ. Έτος 2024»,σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/2023 Απόφαση, της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Α.. Θέμα 2ο : Έγκριση Ο.Π.Δ. (ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ). Θέμα 3ο : Εγκριση Αναμόρφωσης ΚΕΔΑ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

32η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΤΕΤ 13-12-23 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Θέμα 1ο : Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Οικονομικού έτους 2023. Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για «Έγκριση Δ’ κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2023 για λειτουργικέςδαπάνες σχολείων». Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης επί της υπαριθμ 265/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «ΑναπροσαρμογήΤελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2024», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρτ. […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

32η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΤΕΤ 13-12-23 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Θέμα 1ο : Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Οικονομικού έτους 2023. Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για «Έγκριση Δ’ κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2023 για λειτουργικέςδαπάνες σχολείων». Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης επί της υπαριθμ 265/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «ΑναπροσαρμογήΤελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2024», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρτ. […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

30η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την Τρ 14-11-23 και ώρα 18:00

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την εξαίρεση από την κατάργηση του άρθρου 27 του Ν.5056/2023 για την διατήρηση αυτοτέλειας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 5056/2023 Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την εξαίρεση από την κατάργηση του άρθρου 27 του Ν.5056/2023 για την […]