Δημοτικά Συμβούλια30 Videos

9η Τακτική – μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού.12-09-2022

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1ο Γνώμη επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ. Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για την διεκδίκηση της παύσης κάθε Κυβερνητικού σχεδιασμού για την Δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
8η Τακτική – μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού. 31-08-2022
0

8η Τακτική – μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού. 31-08-2022

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1 ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ Θέμα 2 ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης ΑναμόρφωσηςΠροϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Έτους 2022. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΑΡΓΥΡΟΥΛΑ Θέμα 3 ο Έγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ Θέμα 4 ο Δημιουργία […]
8η Τακτική – μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού. 31-08-2022
0

7η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού.21.07.22

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1 ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022 κατόπινεισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ Θέμα 2 ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 4ηςΑναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Έτους 2022.ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΑΡΓΥΡΟΥΛΑ Θέμα 3 ο Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίαςέκθεσης του 2ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων τουΔήμου έτους 2022 […]
6η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού. 30.06.2022
0

6η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού. 30.06.2022

6η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού. 30.06.2022 Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέμα 2ο Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων εκ των παρατάξεων της μειοψηφίας, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν αυτή θα λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. […]
5η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού.25.05.2022
0

5η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού.25.05.2022

5η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού.25.05.2022 ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα 2ο Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του   Δήμου και των Ν.Π. που εποπτεύει οικ. έτους 2022 Θέμα 3ο Έγκριση της εκπονημένης μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ […]
3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης – Υμηττού 28.3.22
0

3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης – Υμηττού 28.3.22

3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης – Υμηττού 28.3.22 θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ     Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις     Θέμα 1ο    Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.    κα  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Θέμα 2ο    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος […]
2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης – Υμηττού 23.2.22
0

2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης – Υμηττού 23.2.22

2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης – Υμηττού Θέμα 1ο    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής Θέμα 2ο    1η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα 3ο    Υποβολή προς έγκριση  της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 4ου τριμήνου οικ. έτους […]
12η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης – Υμηττού 22.12.21
0

12η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης – Υμηττού 22.12.21

12η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης – Υμηττού Θέμα 1ο    Καθορισμός α) δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και β) ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα του έτους 2022 Θέμα 2ο    Καθορισμός άσκησης αρμοδιοτήτων σχετικών με κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, εφαρμογής κανονιστικών αποφάσεων κλπ. που θα ασκούνται από υπαλλήλους του Δήμου ,για το έτος […]
6η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης Υμηττού 15.12.21
0

6η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης Υμηττού 15.12.21

6η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης Υμηττού Έκτακτο Θέμα: Ενημέρωση και συζήτηση επί του θέματος της ΕΑΣ (πρώην ΠΥΡΚΑΛ) και της εξέλιξής του.
4η ΕΙΔΙΚΗ – ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού 22.12.21
0

4η ΕΙΔΙΚΗ – ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού 22.12.21

4η ΕΙΔΙΚΗ – ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού Θέμα: Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των ΝΠ που εποπτεύει οικ. έτους 2022.
5η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού.14.12.2021
0

5η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού.14.12.2021

5η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού Έκτακτο Θέμα: Ενημέρωση και συζήτηση επί του θέματος της ΕΑΣ (πρώην ΠΥΡΚΑΛ) και της εξέλιξής του.