Δημοτικά Συμβούλια41 Videos

4η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού
0

4η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Θέμα 1ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 κατόπιν εισήγησης τηςΟικονομικής Επιτροπής. Θέμα 2ο Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέμα 3ο Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(Ο.Π.Δ.), ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου οικ. έτους 2023. Θέμα 4ο Υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 1ου τριμήνου έτους 2023 εκτέλεσηςπροϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού βάση προσωρινού […]
4η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού
0

3η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1ο   Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. Θέμα 2ο Πρόσληψη κατά προτεραιότητα προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.       Θέμα 3ο Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 255/2022 και 17/2023 προηγούμενων αποφάσεων του σώματος της […]
4η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού
0

2η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-YΜΗΤΤΟΥ 15-02-23

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:Θέμα 1οΤροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θέμα 2οΈγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου, κατόπιν πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θέμα 3οΈγκριση του 2ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΤΜΝΕ και παράταση εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης-Υμηττού».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ […]
4η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού
0

1η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Α. Ανακοινώσεις – Ερωτήσεις Β. Τακτικά Θέματα Θέμα 1οΈγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Εισηγητής : ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θέμα 2οΤροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023 κατόπιν εισήγησηςτης Εκτελεστικής Επιτροπής.Εισηγητής : ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θέμα 3οΈλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του4ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2022στο […]
4η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού
0

1η Ειδική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2023 ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας, του Ν.Π. που εποπτεύει ο Δήμος, με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» (ΟΠΑΔΥ).
4η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού
0

2η Ειδική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Θέμα 1ο Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2023. Θέμα 2ο Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2023 ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας, του Δήμου και του ΝΠ που εποπτεύει με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» (ΟΚΠΔΥ).
4η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού
0

14η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού.

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1 ο Καθορισμός α) δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας καιβ) ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα γιατο έτος 2023. ΔΗΜΑΡΧΟΣ Θέμα 2 ο Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου ακινήτων του αρθρ.2 παρ.1 του Ν.429/1976 (Α 235) για το έτος 2023. ΔΗΜΑΡΧΟΣ Θέμα 3 ο Συγκρότηση Διαφόρων Επιτροπών του Δήμου […]
4η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού
0

12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1ο Α) Έγκριση παράτασης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Δάφνης Υμηττού με τους ίδιους όρους: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο , β) Παροχή Συσσιτίου και γ) Κοινωνικό Φαρμακείο του Ε.Π. «Αττική» με κωδικό ΟΠΣ: 5001456 και Β) εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή. Θέμα 2ο Τροποποίηση της αριθμ.87/2022 απόφασης του σώματος για παραχώρηση […]
4η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού
0

1η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού χρήσης 2020, κατόπιν απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης
4η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού
0

11η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής. Θέμα 2ο Καθορισμός άσκησης αρμοδιοτήτων σχετικών με κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, εφαρμογής κανονιστικών αποφάσεων κλπ. που θα ασκούνται από υπαλλήλους του Δήμου, για το έτος 2023. Θέμα 3ο Τροποποίηση της αριθμ.28/2022 απόφασης του σώματος περί απόδοσης σε χρήμα […]
4η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού
0

10η τακτική – μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμητού 28-09-2022

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1 ο Έγκριση Γ` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «ΣχολικήΕπιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςτου Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψηλειτουργικών αναγκών. ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΕΡΙΝΑ Θέμα 2 ο Έγκριση επαναφοράς οικογενειακών τάφων στο Δήμο (αρχικός δικαιούχος Κ.Α.) ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ Θέμα […]
4η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού
0

9η Τακτική – μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού.12-09-2022

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1ο Γνώμη επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ. Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για την διεκδίκηση της παύσης κάθε Κυβερνητικού σχεδιασμού για την Δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.