Δήμος Ελευσίνας213 Videos

5η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

5η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

ΘΕΜΑ 1.Γνωμοδότηση περί της αναγκαιότητας μείωσης των Αντικειμενικών Αξιών στον Δήμο Ελευσίνας. ΘΕΜΑ 2.Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας ως εταίρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: HERITACT-HERITAGE ACTIVATION THROUGH ENGAGING EXPERINCES TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon Europe (HORIZON 2022) με τίτλο: «Έρευνα και καινοτομία για την πολιτιστική κληρονομιά» (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01)». ΘΕΜΑ 3.Λήψη […]
5η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

4η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

ΘΕΜΑ 1.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελισάβετ Παραστατίδη αναφορικά με το χειρισμό της αγωγής που άσκησε ο κ. Αρβανίτης Περικλής κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΑΓ 1509/13-4-2021). ΘΕΜΑ 2.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Μαρίας Μαγαλιού για να χειριστεί την προσφυγή του κ. Αντωνίου Μιλόβα ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά δύο πράξεων (302/22 και 303/22) του […]
5η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

2η «μεικτή» Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

ΘΕΜΑ 1.Λήψη απόφασης περί απευθείας αγορά ακινήτων στα Ο.Τ. 384,385 & 396 της Πολεοδομικής Ενότητας « Αεροδρόμιο» της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας. ΓΕΝΙΚΑΘΕΜΑ 2.Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας , περί απομάκρυνσης καλλιτεχνικού έργου από το παραλιακό μέτωπο στο πλαίσιοδράσης της 2023 Ελευσίς Πολιτιστικής Πρωτεύουσα της Ευρώπης. ΘΕΜΑ 3.Επί αιτήματος […]
5η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

44η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

ΓΕΝΙΚΑ Ενημέρωση από την εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σχετικά με το Μνημόνιο Συνεργασίας που αφορά στην διακίνηση φορτίων LNG στο λιμάνι της Ελευσίνας. Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλο 3. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου έτους 2023. 4. […]
5η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

42η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου επιβατικών οχημάτων της επιχείρησης «AUTOMOTIVW LOGISTICS A.E», συνεργείο επιβατικών οχημάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή εντός Γ.Π.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, στη θέση «Λάκκα Στάμου» επί της ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού 25ης Μαρτίου. Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων […]
5η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

41η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσινας

1. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις φορτοεκφόρτωσης LNG στο λιμάνι της Ελευσίνας. 2. Αποδοχή παραίτησης από την θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας». 3. Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου […]
5η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

40η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσινας

Συζήτηση – Ενημέρωση επί του βασικού σκελετού του καλλιτεχνικού προγράμματος της Ελευσίνας – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης του 2023 (εισηγητές κ.κ. Φ.Π.Τατάκης, Γενικός Καλλιτεχνικός Δ/ντής του Φορέα Μιχαήλ Μαρμαρινός) Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας περί παραχωρήσεων και συμβολής του Δήμου Ελευσίνας στο πλαίσιο δράσης της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, […]
5η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

39η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ από τις σπουδάστριες Ηλιόπουλου Μαρία Βαρβάρα (Ρούλα) και Πέππα Θεανώ με τίτλο: «Ο Θρήνος της Θεάς: Πρόταση για το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας» Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Αρμόδια Αντιδ/χος κα […]
37η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσινας
0

37η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσινας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος Ορισμός συντελεστών επιβαλλόμενων τελών Καθαριότητας & Φωτισμού ο.ε. 2023. Καθορισμός συντελεστών Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων Δήμου Ελευσίνας ο.ε. 2023. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής τέλους Καθαριότητας & Φωτισμού Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων έτους 2023. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Ελευσίνας ο.ε. 2021. ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης Παρουσίαση της Διπλωματικής […]
eleysina
0

38η Έκτακτη Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

Λήψη απόφασης για την συζήτηση του θέματος περί άρσης απαλλοτρίωσης ιδιοκτησία ακινήτων Μιλόβα Αντωνίου επί του Ο.Τ.1 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Λήψη απόφασης για την άρση απαλλοτρίωσης ιδιοκτησία ακινήτων Μιλόβα Αντωνίου επί του Ο.Τ.1 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.
43η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

35η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.02.11.2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος 1. Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου ο.ε. 2022. 2. Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου ο.ε. 2022. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Αρμόδια Αντιδ/χος κα Στέλλα Κάβουρα – Σερεμέτη Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 26/20 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοϊακά επιδόματα. ΝΟΜΙΚΑ […]