Δημοτικά Συμβούλια240 Videos

38η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την Τρ 14-11-23 και ώρα 20:30
0

38η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την Τρ 14-11-23 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη αναφορικά με το χειρισμό της Αιτήσεως Έκδοσης Προσωρινής Διαταγής που υπέβαλαν είκοσι τρεις (23)εργαζόμενοι του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά του Δήμου Ελευσίνας (Μη Αυτοτελής ΑίτησηΠροσωρινής Διαταγής ΓΑΚ 114071/2023, ΕΑΚ 11343/2023). ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Μηνά […]
38η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την Τρ 14-11-23 και ώρα 20:30
0

37η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την Τε 8-11-23 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Κόντου αναφορικά με το χειρισμό της Αιτήσεως Έκδοσης Προσωρινής Διαταγής που υπέβαλε ο κ.Γεώργιος Σκινδήλιας ενώπιον του Μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά του Δήμου Ελευσίνας (Μη αυτοτελής ΑίτησηΠροσωρινής Διαταγής (ΓΑΚ 103664/2023, ΕΑΚ 10344/2023). ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου κ. Διαμαντή Καρυώτη […]
38η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την Τρ 14-11-23 και ώρα 20:30
0

36η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 25-10-23 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελένης Σουρλή αναφορικά με την νομική εκπροσώπηση του Αντιδημάρχου κ. Λεωνίδα Παππά και πέντε (5) συμβασιούχωνυπαλλήλων (Γεώργιος Μπιντάς, Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, Νικόλαος Τσεκιρίδης , Κων/νος Πουμπουρίδης, και Γρηγόριος Κοκκίνης) ενώπιον του Β’ τριμελούςΠλημ/κείου Αθηνών για παράβαση του Ν. 2971/2001 (αρ.Β.Κλ.Θεσπ.: 1363/2023) ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου […]
38η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την Τρ 14-11-23 και ώρα 20:30
0

35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την Τρ. 26-9-23 και ώρα 15:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1.: Λήψη απόφασης για την αποδοχή της προσφοράς από την εταιρεία «ΑΡΜΟΝΙΑ Α.Ε.» για την αγορά ακινήτου που βρίσκεται επί των οδών Κανελλοπούλου, Ωκεανιδών και Βάρναλη (πρώην εργοστάσιο ΚΡΟΝΟΣ) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ελευσίνας κ. Αργύριου Οικονόμου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του […]
38η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την Τρ 14-11-23 και ώρα 20:30
0

34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη αναφορικά με τo χειρισμό τηςΑιτήσεως Έκδοσης Προσωρινής Διαταγής που υπέβαλαν δύο (2) εργαζόμενοι τουΔήμου Ελευσίνας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΔιαδικασίαΑσφαλιστικών Μέτρων) κατά του Δήμου Ελευσίνας (Μη Αυτοτελής Αίτηση ΠροσωρινήςΔιαταγής). ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κόντου Αγγελικής αναφορικά με τον χειρισμό τωναγωγών που […]
38η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την Τρ 14-11-23 και ώρα 20:30
0

33η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 15:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.
38η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την Τρ 14-11-23 και ώρα 20:30
0

32η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 6-9-23 και ώρα 17:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να συντάξει και να καταθέσει έξι (6) εφέσεις κατά της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» αναφορικά με θέματα δημοτικής φορολογίας. ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό μίας υποθέσεως προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της […]
38η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την Τρ 14-11-23 και ώρα 20:30
0

29H Έκτακτη (Δια Ζώσης) Συνεδρίαση του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 4-8-23

ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για την συζήτηση του θέματος σχετικά με τις τελευταίες εξελίξειςδιακίνησης LNG στο Λιμάνι του Κρόνου Ελευσίνας, με την διαδικασία τουκατεπείγοντος. ΘΕΜΑ 2. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις διακίνησης LNG στοΛιμάνι του Κρόνου Ελευσίνας.
38η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την Τρ 14-11-23 και ώρα 20:30
0

28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 26-7-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 28Η ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 26-7-23 ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου κας Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της Προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «HelleniqEnergy Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» κατά της επιβολής Τ.Α.Π. για το έτος 2022 (ΠΡ7241/2022) και της Προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» κατά της επιβολής Τ.Α.Π. για το […]
38η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την Τρ 14-11-23 και ώρα 20:30
0

27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την 12-7-23

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό δεκαπέντε (15) προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για διάφορα χρονικά διαστήματα των ετών 2021 και 2022 (ΠΡ5870/2022, ΠΡ3626/2021, ΠΡ2678/2021, ΠΡ7760/2022, ΠΡ5452/2022, ΠΡ4660/2021, ΠΡ656/2022, ΠΡ105/2022, ΠΡ2703/2022, ΠΡ2854/2022, ΠΡ6054/2021, ΠΡ5354/2021, ΠΡ7127/2021, ΠΡ5211/2022, ΠΡ739/2021). Καθορισμός της αμοιβής της δικηγόρου κ. […]
38η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την Τρ 14-11-23 και ώρα 20:30
0

26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την 28-6-23

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό τριών (3) προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για το έτος 2022 (ΠΡ 3679/2022, ΠΡ 4431/2022, ΠΡ 6704/2022). Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελένης Σουρλή αναφορικά με τη μελέτη της περιοχής του Πάρκου της Μαγούλας και τη μεθόδευση και […]