Δήμος Ελευσίνας274 Videos

10η Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 20-03-24 και ώρα 19:00
0

10η Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 20-03-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη αναφορικά με το χειρισμό της αγωγής (εργατικές διαφορές) που άσκησαν δεκατρείς (13) συμβασιούχοι εργαζόμενοι κατά του Δήμου Ελευσίνας με (ΓΑΚ 128193/2023, ΕΑΚ 3439/2023). ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου αναφορικά με το χειρισμό της αγωγής – κλήσης των Δούκα Ζαχαρία κ.λ.π. κατά […]
10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 9.3.22
0

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 9.3.22

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2022. 2. Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνου λογαριασμού και πληρωμών της από 23-9-2020 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης έργου. 3. Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνου λογαριασμών και πληρωμών προγραμμάτων. 4. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των Συνεπειών […]
10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.04.2017
0

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.04.2017

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.04.2017 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να […]
10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 26.03.2019
0

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 26.03.2019

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 26.03.2019 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019και ώρα […]
10η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 31.03.21
0

10η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 31.03.21

10η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. θέματα της ημερήσιας διάταξης: Οικονομικά – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Νικόλαος Βιλλιώτης 1. Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών πληρωμών (διατραπεζικών εισπράξεων) με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία « Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και παροχή εξουσιοδοτήσεων. 2. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα και τη […]
11η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 27.05.20
0

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 27.05.20

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 27.05.20 Π.Π.Ε. Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Δημήτριος Λιάσκος 1.Αποδοχή παραιτήσεων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2021. 2.Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2021. ΓΕΝΙΚΑ 3.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας μετά του αναπληρωτή […]
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 14-02-24 και ώρα 19:00
0

11η Συνεδριαση (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να παραστεί στη συζήτηση εφέσεως του Δήμου Ελευσίνας επί υποθέσεως επιβολής δημοτικών φόρων και τελών στην εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» (ΕΦ 2476/2022) Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Γεωργίου Τριαλώνη για να παραστεί στην συζήτηση της εφέσεως που άσκησε η κα Τσούφλα Άννα κατά του Δήμου Ελευσίνας και κατά […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 15.3.22
0

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 15.3.22

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της υπόθεσης μη χαρακτηρισμού ως Ιστορικού Τόπου του βιομηχανικού συγκροτήματος της ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.».
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 01.04.2019
0

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 01.04.2019

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 01.04.2019 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Δευτέρα 1η Απριλίου 2019και ώρα19:00στην αίθουσα […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 03.05.2018
0

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 03.05.2018

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 03.05.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Πέμπτη 3 Μαϊου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.04.2017
0

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.04.2017

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.04.2017 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 27-03-24 και ώρα 19:00
0

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 27-03-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό της υπ’ αριθμ. 638/2022 αίτησης ακυρώσεως του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ.705744/14-1-2022 αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ Δ’ 4/19-1-2022) περί «Μη χαρακτηρισμού ως ιστορικού τόπου στο σύνολο του Βιομηχανικού συγκροτήματος του εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ […]