Δήμος Ελευσίνας212 Videos

33η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.12.10.2022
0

33η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.12.10.2022

1. Παρουσίαση της μελέτης για την Τουριστική Στρατηγική του Δήμου Ελευσίνας. 2. Ενημέρωση για τη συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας α) στο πρόγραμμα URBACT που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και β) στο 7ο Διεθνές Συνέδριο της ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) 3. Λήψη απόφασης για την συμπληρωματική κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για […]
43η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

34η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.19.10.2022

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης 1. Παρουσίαση Δ’ Φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ελευσίνας και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο: Διερεύνηση στρατηγικών για τη μετάβαση ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη κοινότητα των Έξυπνων Πόλεων με εφαρμογή νέων συστημάτων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας. Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Ελευσίνας με ειδικότερη εξέταση των αλληλεπιδράσεων […]
31η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.28-09-2022
0

31η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.28-09-2022

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθ. Μαυρογιάννης Παρουσίαση Δ’ Φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ελευσίνας καιεθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο: «Διερεύνηση στρατηγικών για τη μετάβασηενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης στη κοινότητα των έξυπνων πόλεων μεεφαρμογή νέων συστημάτων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας.Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Ελευσίνας με ειδικότερη εξέταση των αλληλεπιδράσεωνμε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο». Δ/ΝΣΗ […]

30η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.21-09-2022

GR Ζωντανά σε 5 ώρες28 Σεπτεμβρίου – 19:00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιοι Αντιδ/χοι κ.κ. Γ.Ηλιόπουλος, Αθ. Μαυρογιάννης Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2022 – Τροποποίηση ΤεχνικούΠρογράμματος.ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθ. Μαυρογιάννης Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπό ανέγερσηκτίριο της επιχείρησης ΟΞΕΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε.Π.Ε. κέντροαποθήκευσης και διανομής (Κ.Α.Δ.) […]
31η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.28-09-2022
0

29η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.31-08-2022

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης Λήψη απόφασης για την μερική αποδοχή της ένστασης που υποβλήθηκε κατά τη νέαανάρτηση της Πολεοδομικής μελέτης «Ολοκλήρωση της μελέτης πολεοδόμησης(Ένταξη στο σχέδιο και Πράξη Εφαρμογής) στην περιοχή Σαρανταπόταμου του ΔήμουΕλευσίνας (ΠΕ 6 κάτω Σαρανταπόταμος» Λήψη απόφασης για την έγκριση της Πολεοδομικής μελέτης «Κτηματογράφηση –Πολεοδόμηση […]
43η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

28η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

θέματα της ημερήσιας διάταξης.Π.Π.Ε – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με τηνεπωνυμία «Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής ΠρωτεύουσαςΕλευσίνας» με διακριτικό τίτλο: «ELEUSIS 2023». Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία«Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας»με διακριτικό τίτλο: «ELEUSIS 2023». Εκλογή […]
25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.  06.07.2022
0

25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 06.07.2022

θέματα της ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με την πορεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΡΙΑΣΙΟ με διακριτικό τίτλο «ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ο.Τ.Α» Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την Ε.Τ.Ε., για την αγορά των Ο.Τ. 384-385-396 (Πολεοδομική Ενότητα Αεροδρομίου), ιδιοκτησίας της Ε.Τ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος Λήψη απόφασης για την εκταμίευση […]
22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.22.06.2022
0

22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.22.06.2022

22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.22.06.2022 θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.    Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με την πορεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΡΙΣΙΟ με διακριτικό τίτλο «ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ο.Τ.Α» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος 2.    Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2021. 3.    Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2022. ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. […]
21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.08_06_2022
0

21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.08_06_2022

21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΓΕΝΙΚΑ 1. Ενημέρωση σχετικά με την Ενεργειακή Στρατηγική του Δήμου Ελευσίνας. εισηγητής κ. ΙωάννηςΠαναγιωτούλιας 2.Έγκριση του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των Συνεπειών από εκδήλωση Σεισμών»εισηγητής κ. Δήμαρχος 3.Aποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης […]
20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 31.05.2022
0

20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 31.05.2022

20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 31.05.2022 θέματα της ημερήσιας διάταξης:             Π.Π.Ε – ΑρμόδιοςΑντιδ/χος κ. Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης 1.Συζήτηση – Ενημέρωση επί της ενδιάμεσης αναφοράς προόδου (για το διάστημα 12/21-4/22 των εμπειρογνωμόνων για την Ελευσίνα ως «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης του 2023» και επί λοιπών θεμάτων. ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης […]
10η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 31.03.21
0

10η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 31.03.21

10η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. θέματα της ημερήσιας διάταξης: Οικονομικά – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Νικόλαος Βιλλιώτης 1. Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών πληρωμών (διατραπεζικών εισπράξεων) με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία « Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και παροχή εξουσιοδοτήσεων. 2. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα και τη […]