Δήμος Ελευσίνας280 Videos

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.04.2019
0

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.04.2019

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.04.2019 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019και ώρα19:00στην […]
13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.05.2018
0

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.05.2018

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.05.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 8 Μαϊου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.05.2017
0

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.05.2017

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.05.2017     ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 16 Μαΐου 2017και ώρα8:30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου […]
13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 10-04-24 και ώρα 19:00
0

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 10-04-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να χειριστεί τη με αριθμ. ΠΡ 1910/2023 προσφυγή πουάσκησε ο «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς. ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να χειριστεί τη με αριθμ. ΠΡ 1851/2023 προσφυγή πουάσκησε ο «Οργανισμός […]
13η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 05.05.2021
0

13η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 05.05.2021

θέματα της ημερήσιας διάταξης:     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Νικόλαος Βιλλιώτης 1.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΜΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Αρμόδια Αντιδ/χος κα Σεβασμία Άνθη-Γκιόκα 2.    Ανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Ελευσίνας. ΝΟΜΙΚΑ 3.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελένης Ευαγγελοδήμου αναφορικά με το […]
14η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 01.07.20
0

14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 01.07.20

14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 01.07.20 ΘΕΜΑ:« Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (κεκλεισμένων των θυρών) »   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 καλείστε […]
14η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 22.04.2019
0

14η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 22.04.2019

14η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 22.04.2019 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 15ηέκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67παρ. 5 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε σε έκτακτη […]
14η Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 17-04-24
0

14η Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 17-04-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Πολυξένης Σκόρδα προκειμένου να παραστεί στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών(4ο τμήμα εργατικά Μονομελούς με αριθμό πινακίου 27) για την με αριθμό ΓΑΚ 1247/2024 και ΕΑΚ 945/2024. ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Καρυώτη Διαμαντή αναφορικά με τον χειρισμό της αγωγής (εργατικές διαφορές) που άσκησανείκοσι εννέα (29) […]
14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 22.05.2017
0

14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 22.05.2017

14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 22.05.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Δευτέρα 22 Μαϊου 2017και ώρα20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και […]
14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 29.05.2018
0

14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 29.05.2018

14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 29.05.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 29 Μαΐου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
14η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 20.05.2021
0

14η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 20.05.2021

14η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 20.05.2021    «Πρόσκληση στην 14η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και […]