Δήμος Κηφισιάς134 Videos

16η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς
0

16η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 9 ης τακτικής συνεδρίασης στις 13-04-2022, της 10 ηςτακτικής συνεδρίασης στις 04-05-2022, της 11 ης τακτικής συνεδρίασης στις 11-05-2022, της 12 ης τακτικής συνεδρίασης στις 08-06-2022 και της 13 ης τακτικήςσυνεδρίασης στις 22-06-2022.Β. Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΓ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’Δ. Έκτακτα θέματαΕ. Τακτικά θέματα Αντικατάσταση μέλους του […]
18η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.31-08-2022
0

18η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.31-08-2022

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 17ης τακτικής συνεδρίασης στις 03-08-2022.Β. Ενημέρωση ∆ημοτικού ΣυμβουλίουΓ. Έκτακτα θέματα∆. Τακτικά θέματα Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ∆ήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, εμπορικού καταστήματος υγειονομικούενδιαφέροντος προσωπικών υπηρεσιών «κομμωτήριο – κουρείο ανδρών» επί τηςοδού Παπαδιαμάντη αρ. 1 στο Ο.Τ. 79 στη ΖΩΝΗ ΙΙ […]
16η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς
0

17η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.03.08.2022

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 14ης τακτικής συνεδρίασης στις 13-07-2022, τηςΒ. Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΓ. Έκτακτα θέματαΔ. Τακτικά θέματα Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση υποβολής της Β΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου οικ. έτους […]
16η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς
0

15η Εκτακτη Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.14.07.2022

Έγκριση 7 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας μίσθωσης κτιρίου για τη λειτουργίαπαιδικού σταθμού του Δήμου Κηφισιάς.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΑυλήτηςΗ συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, διότι η 14η τακτική συνεδρίαση που είχεπρογραμματιστεί για σήμερα 13-07-2022, για τη συζήτηση και ψήφιση 10 θεμάτων,μεταξύ των οποίων […]
16η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς
0

14η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.14.07.2022

με θέματα: Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 17/05/2017 Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης Δ. Έκτακτα θέματα Ε. Τακτικά θέματα Τεχνική πρόταση για την αξιοποίηση του Δημοτικού κτηρίου «Αλάσκα» (τροποποιούμενων προηγούμενων αποφάσεων). Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ των Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς για την […]
13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.22.06.2022
0

13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.22.06.2022

13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.22.06.2022 1.    Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μακρής. 2.    Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. 3.    Επί της υπ’ αρ. 38/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μονοδρόμηση της οδού Ανοίξεως, στο τμήμα […]
12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.08.06.2022
0

12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.08.06.2022

12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.08.06.2022 1. Έγκριση 5 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. 2. Λήψη απόφασης για την μετατροπή σε χρήμα της παροχής των μέσων προστασίας εργαζομένων για τα έτη 2018-2019. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. 3. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, εστιατορίου – αναψυκτηρίου – […]
11η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας.11.05.2022
0

11η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας.11.05.2022

11η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας.11.05.2022 Α. Ενημέρωση ∆ημοτικού Συμβουλίου Β. Έκτακτα θέματα Γ. Τακτικά θέματα 1. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μακρής. 2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ∆ήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. 3. Επί της απόφασης της ∆ΕΠ για την ίδρυση ενός παραρτήματος 1ου Νηπιαγωγείου […]
18η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.31-08-2022
0

9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας. 13.04.2022

9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας. 13.04.2022 A. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου, διάρκεια 60΄ B. Έκτακτα θέματα   Γ. Τακτικά θέματα 1.    Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μακρής. 2.    Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος .3.    Επί της υπ’αρ. 113/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας […]
8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας. 06.04.22
0

8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας. 06.04.22

8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας. 06.04.22 Α. Επικύρωση Πρακτικών της 7ης τακτικής συνεδρίασης στις 23-03-2022 B. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου, διάρκεια 60΄ Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’     (40’ ερωτήσεις – τοποθετήσεις και 20’ απαντήσεις) + 15’ πολιτών Δ. Έκτακτα θέματα   Ε. Τακτικά θέματα 1.    Παραχώρηση δημοτικού χώρου για […]
7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας 23.3.22
0

7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας 23.3.22

7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας 23.3.22 Α. Επικύρωση Πρακτικών της 6ης τακτικής συνεδρίασης στις 09-03-2022B. Ενημέρωση ημοτικού Συμβουλίου, διάρκεια 60΄Γ. Έκτακτα θέματα. Τακτικά θέματα1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μακρής.2. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος.23. Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 23/2022 απόφασης του ημοτικού Συμβουλίου, […]
6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς 09.03.2022
0

6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς 09.03.2022

6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς 1. Ορισμός μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ∆ημοσίου∆ικαίου του ∆ήμου Κηφισιάς «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ». 2. Επί της υπ ́αρ. 75/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκρισηυποβολής της ∆ ́ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμούεσόδων – εξόδων περιόδου Ιανουαρίου- ∆εκεμβρίου οικ. έτους 2021.(Ο.Ε.- ∆/νση Οικονομικών […]