Δήμος Κηφισιάς187 Videos

3η Περιβαλλοντική δράση δενδροφύτευσης Δήμου Κηφισιάς

Ο Δήμος Κηφισιάς σε συνεργασία με τον Περιβαλλοντικό Οργανισμό We4all  συνεχίζει το πρόγραμμα περιβαλλοντικών δράσεων δενδροφυτεύσης με στόχο την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σε συνδυασμό με την ανάπλαση και ενίσχυση του αστικού πρασίνου του Δήμου. Η ενέργεια ξεκίνησε τον Φεβρουάριο (21 & 29/2) με την συμμετοχή μαθητών Δημοτικού που φυτεύτηκαν συνολικά πάνω από 150 νέα φυτά […]

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ “ΟΥΛΕΝ-ΒΑΡΙΕΣ”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία επανένταξης στο σχέδιο πόλης, της περιοχής ” ΟΥΛΕΝ-Βαριές “, επιλύοντας ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων και μια πολυετή πολεοδομική εκκρεμότητα. Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του Δημάρχου Κηφισιάς κ. Βασίλη Ξυπολυτά με τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εγκριτικές αποφάσεις, ενώ άμεση ήταν και η […]
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

50η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τετ. 6-12-23 και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης επί του καταρτισθέντος από την Εκτελεστική Επιτροπή Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κηφισιάς, οικ.έτους 2024.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Ζαπάντης – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. ΘΕΜΑ 2. Επί της υπ΄αρ. 166/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για τηνάσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων έτους 2024 στις Κοινότητες Κηφισιάς, […]
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

47η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 15-11-2023 και ώρα 19:45

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Έγκριση 8ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. ΘΕΜΑ 2. Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. ΘΕΜΑ 3. Επί της υπ’ αριθμ. 529/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση υποβολής της Γ΄ Τριμηνιαίας […]
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

46η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τετ. 15-11-23 και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ:Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» Δήμου Κηφισιάς.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κουρμαδιάς.
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

44η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τετ. 1-11-23 και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Αίτημα εξαίρεσης από την κατάργηση των άρθρων 27 & 29 του N. 5056/2023 για την διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης τουΜικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» Δήμου Κηφισιάς, λόγω εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης. ΘΕΜΑ 2. Αίτημα εξαίρεσης από την κατάργηση των άρθρων 27 […]
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

43η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τετ. 25-10-23 και ώρα 7:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Επί της υπ΄αρ. 492/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επιβολή ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού και στον καθορισμό συντελεστών αυτού, ανά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι κλπ.) οικ. έτους 2024, στον Δήμο Κηφισιάς.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

42η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τετ. 18-10-23 και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Έγκριση 7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. ΘΕΜΑ 2. Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. ΘΕΜΑ 3. Επί απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού ανά κατηγορία […]
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

41η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τετ. 27-9-23 και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1.: Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων έτους 2023. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλμένος Αθλητισμού κ. Κουρέπης. ΘΕΜΑ 2.: Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Καραλή. ΘΕΜΑ 3.: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κηφισιάς στα σχολικά συμβούλια των 34 σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. […]
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

37η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την 06-09-2023 και ώρα 19:45

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. ΘΕΜΑ 2. Επί της υπ’αρ. 87/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την μονοδρόμηση των οδών Θεμιστοκλέους (σε όλο το μήκος της), Εσπέρου (στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. […]