Δήμος Πειραιά Δημοτικά Συμβούλια7 Videos

Σύσταση γνωμοδοτικής Επιτροπής για της παραλίες
0

Σύσταση γνωμοδοτικής Επιτροπής για της παραλίες

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά ήταν και ο ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη σύσταση γνωμοδοτικής Επιτροπής για το χαρακτηρισμό των παραλιών της περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου Πειραιά ως πολυσύχναστων ή μη.