Τοπική Αυτοδιοίκηση1502 Videos

19η Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού
0

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού. 22.06.22

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού. 22.06.22 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο τού Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)». ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022. iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4η αναμόρφωση […]
3η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού
0

10η τακτική – μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμητού 28-09-2022

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1 ο Έγκριση Γ` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «ΣχολικήΕπιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςτου Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψηλειτουργικών αναγκών. ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΕΡΙΝΑ Θέμα 2 ο Έγκριση επαναφοράς οικογενειακών τάφων στο Δήμο (αρχικός δικαιούχος Κ.Α.) ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ Θέμα […]
10η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 31.03.21
0

10η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 31.03.21

10η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. θέματα της ημερήσιας διάταξης: Οικονομικά – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Νικόλαος Βιλλιώτης 1. Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών πληρωμών (διατραπεζικών εισπράξεων) με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία « Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και παροχή εξουσιοδοτήσεων. 2. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα και τη […]
10η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 12.09.2018
0

10η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 12.09.2018

10η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 12.09.2018 Συνεδρίαση: 10η Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12.09.2018 και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 1. Ανακήρυξη της A.E. […]
10η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 17.07.2019
0

10η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 17.07.2019

10η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 17.07.2019 Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17.07.2019 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:   Επικύρωση του υπ’ αριθ. […]
10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 17.06.20
0

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 17.06.20

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 17.06.20 Σας καλούμε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την        17-06-2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: –    το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού […]
10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού. 21.10.2021
0

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού. 21.10.2021

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού. 21.10.2021 ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ   Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις   Θέμα 1ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, κατόπιν εισήγησης της οικονομικής επιτροπής κα ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Θεμα 2ο Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 3ου τριμήνου οικ. έτους 2021 του […]
10η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 09.05.2018
0

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 09.05.2018

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 09.05.2018                              Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 09-05-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην           10η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα: Α. Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΒ. Έκτακτα θέματα  Γ. Τακτικά θέματα 1.    Συζήτηση, προτάσεις και λήψη απόφασης επί του νομοσχεδίου «Κλεισθένης […]
10η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 17.04.2019
0

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 17.04.2019

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 17.04.2019 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 17-04-2019, ημέρα Τετάρτη καιώρα 19:30, στην 10η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:      Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του ΔΣ στις 06-02-2019, 13-02-2019 και 20-02-2019 .    Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου    Γ. […]
11η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 27.05.20
0

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 27.05.20

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 27.05.20 Π.Π.Ε. Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Δημήτριος Λιάσκος 1.Αποδοχή παραιτήσεων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2021. 2.Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2021. ΓΕΝΙΚΑ 3.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας μετά του αναπληρωτή […]
11η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 12.05.21
0

11η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 12.05.21

11η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς Ψήφισμα υπέρ κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στον Δήμο Κηφισιάς. Επί της υπ΄αρ. 213/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση υποβολής της Α΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου οικ. έτους 2021. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το […]
11η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 27.09.2018
0

11η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 27.09.2018

11η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 27.09.2018 Συνεδρίαση: 11η Ειδική Καλείστε να παρευρεθείτε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27.09.2018 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση Απολογισμού Δήμου […]