Δήμος Αγίας Παρασκευής31 Videos

Ανάληψη Υποχρεώσεων και Δέσμευση (διάθεση) Πιστώσεων σε Βάρος Διαφόρων Κ.Α Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2012
0

Ανάληψη Υποχρεώσεων και Δέσμευση (διάθεση) Πιστώσεων σε Βάρος Διαφόρων Κ.Α Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2012

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της 22ας Φεβρουαρίου του 2012 του δημοτικού συμβουλίου Αγίας Παρασκευής βρέθηκε το θέμα της ανάληψης υποχρεώσεων και δέσμευσης πιστώσεων σε βάρος Κ.Α του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2012 του Δήμου
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Παρασκευής στις 11.6.12 (2ο)
0

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Παρασκευής στις 11.6.12 (2ο)

Οι «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στην περιοχή κοινωνικής παρέμβασης που οριοθετείται στους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης της Περιφέρειας Αττικής, απασχόλησαν εκτενώς τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11.6.12
Λήψη Απόφασης για Παράταση της Χρονικής Διάρκειας Υφισταμένων Συμβάσεων & Μείωση Μισθώσεων Ακινήτων
0

Λήψη Απόφασης για Παράταση της Χρονικής Διάρκειας Υφισταμένων Συμβάσεων & Μείωση Μισθώσεων Ακινήτων

Το θέμα της \\\”λήψης απόφασης για την παράταση της χρονικής διάρκειας υφισταμένων συμβάσεων και μείωση μισθώσεων ακινήτων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, που στεγάζονται σήμερα οι υπηρεσίες του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270/1981\\\” συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Αγίας Παρασκευής στις 22 Φεβρουαρίου του 2012.
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Παρασκευής στις 11.6.12 (3ο)
0

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Παρασκευής στις 11.6.12 (3ο)

Η «πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» απασχόλησε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του έργου των «Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας»
Παραχώρηση Στάθμευσης επί της Οδού Λάδωνος, Ορισμός Εκπροσώπων για τη Συγκρότηση Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, κ.α
0

Παραχώρηση Στάθμευσης επί της Οδού Λάδωνος, Ορισμός Εκπροσώπων για τη Συγκρότηση Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, κ.α

Τα θέματα \”Παραχώρηση Στάθμευσης επί της Οδού Λάδωνος, κατ\’ όπιν της υπ΄ αριθμ. 9/2012 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής\”, \”Ορισμός Εκπροσώπων για τη Συγκρότηση των Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2012\” και \”Προγραμματισμός Προσλήψεων προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα\” εξετάσθηκαν κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την 22α […]