Πρόσφατα Συμβούλια και Επικαιρότητα342 Videos

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΤΡ 04-06-24 και ώρα 20:30
0

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΤΡ 04-06-24 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024 ΘΕΜΑ 2. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 074/2024 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης που αφορά τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τηνστέγαση δομών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου ΘΕΜΑ 3. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Ιλίου έτους […]
23η ΕΚΤΑΚΤΗ (Αναβληθήσα) Συνεδρίαση του Δ.Σ. Ελευσίνας την ΤΕ. 05-06-24 και ώρα 19:30
0

23η ΕΚΤΑΚΤΗ (Αναβληθήσα) Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ. 05-06-24, ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για την συζήτηση του θέματος περί τροποποίηση (2η ) Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 – Αναμόρφωση(3η ) δημοτικού προϋπολογισμού ο.ε. 2024, με την διαδικασία του κατεπείγοντος. ΘΕΜΑ 2. Τροποποίηση (2η ) Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 – Αναμόρφωση (3η ) δημοτικού προϋπολογισμού ο.ε. 2024
22η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. Ελευσίνας την ΔΕ. 3-6-2024 και ώρα 20:30
0

22η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. Ελευσίνας την ΔΕ. 3-6-2024 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για την συζήτηση του θέματος περί τροποποίηση (2η ) Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 – Αναμόρφωση(3η ) δημοτικού προϋπολογισμού ο.ε. 2024, με την διαδικασία του κατεπείγοντος. ΘΕΜΑ 2. Τροποποίηση (2η ) Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 – Αναμόρφωση (3η ) δημοτικού προϋπολογισμού ο.ε. 2024
9η Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ την ΤΡ. 28-5-24 και ώρα 18:00
0

9η Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ την ΤΡ. 28-5-24 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Συζήτηση του υπ’ αριθ. 9603/22-04-2024 αιτήματος του Συλλόγου Γονέων 1ου Δημοτικού Χολαργού, με θέμα «ΥΔΕ καιεπίλυση θεμάτων ασφαλείας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού». ΘΕΜΑ 2. Συζήτηση του υπ’ αριθ. 9921/25-04-2024 αιτήματος του Συλλόγου Γονέων 2ου Δημοτικού Παπάγου – «Αλέκος Φασιανός»,με θέμα « Λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος». ΘΕΜΑ 3. 2η […]
9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΑ 24-05-24 και ώρα 17:00
0

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΑ 24-05-24 και ώρα 17:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ατόμων ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης του ΔήμουΑσπροπύργου για το έτος 2024, με όριο ηλικίας άνω των τα δέκα επτά (17) ετών. ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών, για τη διαπλάτυνση και βελτίωση οδού Φυλής από τα όρια τουεγκεκριμένου σχεδίου μέχρι […]
10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤE. 22-05-2024 και ώρα 16:00
0

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤE. 22-05-2024 και ώρα 16:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Ανάκληση της αριθμ. 78/2024 προηγούμενης απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024 κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας) ΘΕΜΑ 2. Ανάκληση της αριθμ. 79/2024 προηγούμενης απόφασης περί 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής(Εισηγητής κ. Κατσαρός) ΘΕΜΑ 3. […]
21η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ. 29-05-24 και ώρα 19:30
0

21η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ. 29-05-24 και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2019. Τροποποίηση (2η ) Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 – Αναμόρφωση (3η ) δημοτικού προϋπολογισμού ο.ε. 2024. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη σύναψης υπεργολαβίας για το έργο: « Σχέδιοολοκληρωμένης προσβασιμότητας και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του ποδηλάτου στον Δήμο Ελευσίνας στο […]
ΕΚΤΑΚΤΗ ΙΛΙΟΥ 31-5-24
0

ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΑ 31-05-24 και ώρα 14:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου μεκωδικό ΔΑΠ6 και τίτλο «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων “Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού με περιαστικά δάση” στον Άξονα Προτεραιότητας 6 (Α.Π.6) “Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και […]
20η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ. 22-05-24 και ώρα 18:30
0

19η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ. 22-05-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου κας. Χαροκόπου Αγγελικής αναφορικά με την ΠΡ 1809/2023 προσφυγή για επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας που άσκησε η εταιρεία « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.» για το έτος 2023. ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου κας. Χαροκόπου Αγγελικής αναφορικά με το χειρισμό της ΑΚ 5688/2023 ανακοπής που άσκησε […]
20η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ. 22-05-24 και ώρα 18:30
0

20η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ. 22-05-24 και ώρα 18:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για τη συζήτηση του θέματος περί καθορισμού τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των Ευροεκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική […]
10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ την TΕ. 22-05-24 και ώρα 19:00
0

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ την TΕ. 22-05-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης επί κειμένου 470 υπογραφών για την απόσυρση διχαστικής αφίσας στοχοποίησης προσώπων, από το Μουσείο Ιστορίας στο χώρο του νέου γηπέδου της ΑΕΚ. ΘΕΜΑ 2. Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον Δήμο Νέας Ιωνίας, για την παραχώρηση χρήσης ακινήτου υπό στοιχεία ΚΑΕΚ 051001270002/0/0 προς τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – […]
2η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ του Δ.Σ. του Δήμου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΤΕ 22-05-24 και ώρα 19:00
0

2η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ του Δ.Σ. του Δήμου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΤΕ 22-05-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1ο : Αναφορικά με το θέμα της μετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλλού στην πόλη μας,παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τα αποτελέσματα των επαφών που είχατε. Ποια είναι η θέση σας και σε ποιες αποτρεπτικές ενέργειες μετεγκατάστασης προτίθεστε να προβείτε;Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Ο Ασπρόπυργος Μας Ενώνει», κα Σοφία Μαυρίδη. ΘΕΜΑ 2ο : […]