Δήμος Ασπροπύργου37 Videos

2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

11η Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου

Θέμα 1ο :Έγκριση της υπ’ αριθμ. 67/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Α., με θέμα :«Επανάληψη της υπ’ αριθμ.271/2020 απόφασή της, για την «Αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2021».Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Γ. Πάνου. Θέμα 2ο :Έγκριση της υποκατάστασης της αναδόχου κοινοπραξίας «ΚΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» του […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

13η Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου

Θέμα 1ο :Αίτημα παραχώρησης δημοτικού κτιρίου για δημιουργία 5ου Βρεφικού Σταθμού. Θέμα 2ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3Ης ΗΛΙΚΙΑΣ» Δήμου Ασπροπύργου. Θέμα 3ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, του ΝΠΔΔ με […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου 16-5-23

Θέμα 1ο : «Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 488/2017 προγενέστερης απόφασης & αναπροσαρμογή τελών υπεδάφους για το έτος 2018. Θέμα 2ο : «Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 518/2018 προγενέστερης απόφασης &΄ αναπροσαρμογή τελών υπεδάφους για το έτος 2019» Θέμα 3ο : «Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 257/2019 προγενέστερης απόφασης & αναπροσαρμογή τελών υπεδάφους για το έτος 2020» Θέμα […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίουτου Δήμου Ασπροπύργου την 30-05-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι. Δ. Ορισμένου Χρόνου με διάρκεια σύμβασης έως τρεις (3) μήνες για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης του Δήμου Ασπροπύργου, για το έτος 2023. Θέμα 2ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για τον εξώδικο και […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου την 6-6-23

Θέμα 1ο : Αποδοχή παραίτησης και Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΟΑΦΝΤΗ). Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στο Δήμο Ασπροπύργου με ΑΦΜ 0 κατά την περίοδο 2023-2024. Θέμα 3ο […]
vlcsnap-00001
0

1η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ του Δ.Σ. του Δήμου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΔΕ 26-02-24

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ : ΘΕΜΑ 1ο : Ερώτημα: «Με δεδομένη την λειτουργία του κολυμβητηρίου , παρακαλώ να ενημερωθώ για τα ακόλουθα :Α) Αν οι εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου διαθέτουν οικοδομική άδεια , στο σύνολό τους , για την προβλεπόμενη χρήση και σχετική άδεια λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα .Β) Αν η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου παρέλαβε […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

20η Τακτική, Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου (04/07/2023).

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την Αναθεώρησης του σχεδίου πόλης της ΠΕ2 του Ασπροπύργου ( ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α ΦΑΣΗ). Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μαθητευομένων ΕΠΑ.Σ μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στο Δήμο Ασπροπύργου κατά το σχολικό έτος 2023-2024. Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για την «α) Έγκριση σχεδίου σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την 13-7-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Οικονομικού Έτους 2023. Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Δήμου Ασπροπύργου, Οικονομικού Έτους 2023. Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Ρ17 […]