Δήμος Ασπροπύργου37 Videos

Η Πρώτη συνέντευξη του Δημάρχου Νικόλαου Μελετίου, μετά την επανεκλογή του
0

Η Πρώτη συνέντευξη του Δημάρχου Νικόλαου Μελετίου, μετά την επανεκλογή του

Δείτε στο hellanews.tv την πρώτη συνέντευξη του δημάρχου Ασπροπύργου, Νικόλαου Μελετίου, μετά την επανεκλογή του με ποσοστό 68,94% από τον Α\\\’ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο κ. Μελετίου παρουσιάζει το πρόγραμμα που θα εφαρμόσει από την 1η Ιανουαρίου 2011, μιλά για τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και παρουσιάζει τους τρόπους με τους […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

30η Δημόσια Συνεδρίαση Δια Ζώσης και Τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Ασπροπύργου.

Θέμα 1ο : Έγκριση Τεχνικού προγράμματος, του Δήμου Ασπροπύργου, για το Οικ. Έτος 2023», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/2022 Απόφαση, της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Α..
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

32η Δημόσια Συνεδρίαση Δια Ζώσης και Τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου

Θέμα 1ο : Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ασπροπύργου, Οικονομικού Έτους 2023.Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Κος Αντώνιος Καραμπούλας. Θέμα 2ο : Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με το γυμναστήριο βαρέων αθλημάτων.Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Δήμου Ασπροπύργου, Κος Νικόλαος Ι. Μελετίου. Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης επί του αιτήματος παραίτησης Διοικητικού Συμβούλου από τοντο Δ.Σ. του […]
3η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού
0

7η Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπυργου

Θέμα 1ο :         1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Οικονομικού                           ‘Ετους 2023                         Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κος Παντελής Σαββίδης     Θέμα 2ο :         1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 Δήμου                                           Ασπροπύργου.                         Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Γ. Πάνου.     Θέμα 3ο:          Λήψη […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

8η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Ασπροπύργου 11-4-2023

Θέμα 1 ο :Λήψη απόφασης για Αναπροσαρμογή Τελών Υπεδάφους, για το έτος 2013.Θέμα 2 ο :Λήψη απόφασης για Αναπροσαρμογή Τελών Υπεδάφους, για το έτος 2014.Θέμα 3 ο :Λήψη απόφασης για Αναπροσαρμογή Τελών Υπεδάφους, για το έτος 2015.Θέμα 4 ο :Λήψη απόφασης για Αναπροσαρμογή Τελών Υπεδάφους, για το έτος 2016.Θέμα 5 ο :Λήψη απόφασης για Αναπροσαρμογή […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

11η Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου

Θέμα 1ο :Έγκριση της υπ’ αριθμ. 67/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Α., με θέμα :«Επανάληψη της υπ’ αριθμ.271/2020 απόφασή της, για την «Αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2021».Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Γ. Πάνου. Θέμα 2ο :Έγκριση της υποκατάστασης της αναδόχου κοινοπραξίας «ΚΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» του […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

13η Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου

Θέμα 1ο :Αίτημα παραχώρησης δημοτικού κτιρίου για δημιουργία 5ου Βρεφικού Σταθμού. Θέμα 2ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3Ης ΗΛΙΚΙΑΣ» Δήμου Ασπροπύργου. Θέμα 3ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, του ΝΠΔΔ με […]