Δημοτικά Συμβούλια252 Videos

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.05.2017
0

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.05.2017

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.05.2017     ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 16 Μαΐου 2017και ώρα8:30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου […]
6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 27.02.2018
0

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 27.02.2018

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 27.02.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
39η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 17.12.2018
0

39η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 17.12.2018

39η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 17.12.2018 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 39η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018και ώρα […]
33η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔήμουΕλευσίνας
0

33η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔήμουΕλευσίνας

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Μαυρογιάννης Αθανάσιος Έγκριση και παραλαβή της Β’ Φάσης και το σύνολο της μελέτης: «Μελέτη Ενοποίηση και ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων με στοιχεία αστικής ανάπλασης». (εισηγήτρια  κα Μυτιληναίου) Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής ΠΠΑΕ του έργου: «Κατασκευή νέου χώρου Πολιτισμού στο Ο.Τ. 162 επί […]
Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας 14.11.21
0

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας 14.11.21

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας Θέματα: Αποδοχή παραίτησης από το αξίωμα Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 14-02-24 και ώρα 19:00
0

27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την 12-7-23

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό δεκαπέντε (15) προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για διάφορα χρονικά διαστήματα των ετών 2021 και 2022 (ΠΡ5870/2022, ΠΡ3626/2021, ΠΡ2678/2021, ΠΡ7760/2022, ΠΡ5452/2022, ΠΡ4660/2021, ΠΡ656/2022, ΠΡ105/2022, ΠΡ2703/2022, ΠΡ2854/2022, ΠΡ6054/2021, ΠΡ5354/2021, ΠΡ7127/2021, ΠΡ5211/2022, ΠΡ739/2021). Καθορισμός της αμοιβής της δικηγόρου κ. […]
24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας:05.09.2017
0

24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας:05.09.2017

24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας:05.09.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.06.2018
0

18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.06.2018

18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.06.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 01.04.2019
0

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 01.04.2019

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 01.04.2019 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Δευτέρα 1η Απριλίου 2019και ώρα19:00στην αίθουσα […]
5η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 26.02.20
0

5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 26.02.20

5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 26.02.20 «Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020και ώρα20:00στην […]