Δήμος Ελευσίνας212 Videos

15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 30.05.2017
0

15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 30.05.2017

15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 30.05.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 30 Μαϊου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε […]
7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.03.2018
0

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.03.2018

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.03.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
39η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 17.12.2018
0

39η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 17.12.2018

39η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 17.12.2018 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 39η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018και ώρα […]
33η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔήμουΕλευσίνας
0

33η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔήμουΕλευσίνας

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Μαυρογιάννης Αθανάσιος Έγκριση και παραλαβή της Β’ Φάσης και το σύνολο της μελέτης: «Μελέτη Ενοποίηση και ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων με στοιχεία αστικής ανάπλασης». (εισηγήτρια  κα Μυτιληναίου) Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής ΠΠΑΕ του έργου: «Κατασκευή νέου χώρου Πολιτισμού στο Ο.Τ. 162 επί […]
Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας 14.11.21
0

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας 14.11.21

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας Θέματα: Αποδοχή παραίτησης από το αξίωμα Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.09.2017
0

26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.09.2017

26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.09.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 26.06.2018
0

19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 26.06.2018

19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 26.06.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 01.04.2019
0

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 01.04.2019

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 01.04.2019 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Δευτέρα 1η Απριλίου 2019και ώρα19:00στην αίθουσα […]
5η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 26.02.20
0

5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 26.02.20

5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 26.02.20 «Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020και ώρα20:00στην […]
8η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 10.03.21
0

8η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 10.03.21

8η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας θέματα της ημερήσιας διάταξης:             ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης .Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ελευσίνας 2017» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμοδιότητας Οικονομικής Επιτροπής 2 .Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2020. […]