Δήμος Ελευσίνας205 Videos

31η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 02.11.2017
0

31η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 02.11.2017

31η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 02.11.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 31η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017και ώρα18:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να […]
16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 13.05.2019
0

16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 13.05.2019

16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 13.05.2019 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019και ώρα 19:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να […]
13η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 17.06.20
0

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 17.06.20

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 17.06.20ΘΕΜΑ: « ΘΕΜΑ:« Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (κεκλεισμένων των θυρών) »   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 […]
13η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 05.05.2021
0

13η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 05.05.2021

θέματα της ημερήσιας διάταξης:     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Νικόλαος Βιλλιώτης 1.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΜΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Αρμόδια Αντιδ/χος κα Σεβασμία Άνθη-Γκιόκα 2.    Ανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Ελευσίνας. ΝΟΜΙΚΑ 3.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελένης Ευαγγελοδήμου αναφορικά με το […]
12η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 22.03.2022
0

12η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 22.03.2022

12η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 22.03.2022 θέματα της ημερήσιας διάταξης:     Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ       Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Λεωνίδας Παππάς 1.    Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΤΑΜΕ). 2.    Λήψη απόφασης για την κοπή τεσσάρων (4) δέντρων […]
10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.04.2017
0

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.04.2017

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.04.2017 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 30.01.2018
0

2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 30.01.2018

2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 30.01.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 27.11.2018
0

34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 27.11.2018

34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 27.11.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 καλείστε την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018και ώρα20:30στην […]
28η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 18.09.2019
0

28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 18.09.2019

28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 18.09.2019 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019και ώρα18:00στην αίθουσα […]
25η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 29.10.2020
0

25η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 29.10.2020

25η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 29.10.2020 θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Κουρούνης 1. Λήψη απόφασης για την Ενεργοποίηση ενός Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων 2020. 2. Αποδοχή των όρων τροποποίησης της Πράξης «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των […]