Δήμος Ελευσίνας260 Videos

25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.09.2017
0

25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.09.2017

25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.09.2017 «Πρόσκληση στην 25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να […]
18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.06.2018
0

18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.06.2018

18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.06.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 26.03.2019
0

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 26.03.2019

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 26.03.2019 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019και ώρα […]
4η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 19.02.20
0

4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 19.02.20

4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 19.02.20 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 καλείστε την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020και […]
7η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 03.03.21
0

7η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 03.03.21

7η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 03.03.21 Τεχνικά – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης 1.Ενημέρωση σχετικά με το έργο των συνδέσεων της αποχέτευσης λυμάτων στο Δήμο Ελευσίνας. 2.Λήψη απόφασης για την έγκριση & τρόπο εκτέλεσης της μελέτης που αφορά στην κατασκευή του έργου: « Συνδέσεις αποχέτευσης 2021». 3.Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης ανάθεσης […]
5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας 9.2.22
0

5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας 9.2.22

5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας Θέματα: 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των εγκαταστάσεων της Λιμενικής Ζώνης που υπάγεται στην δικαιοδοσία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής. 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης σήμανσης εκτελούμενων έργων για […]
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 14-02-24 και ώρα 19:00
0

44η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

ΓΕΝΙΚΑ Ενημέρωση από την εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σχετικά με το Μνημόνιο Συνεργασίας που αφορά στην διακίνηση φορτίων LNG στο λιμάνι της Ελευσίνας. Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλο 3. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου έτους 2023. 4. […]
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 14-02-24 και ώρα 19:00
0

37η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την Τε 8-11-23 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Κόντου αναφορικά με το χειρισμό της Αιτήσεως Έκδοσης Προσωρινής Διαταγής που υπέβαλε ο κ.Γεώργιος Σκινδήλιας ενώπιον του Μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά του Δήμου Ελευσίνας (Μη αυτοτελής ΑίτησηΠροσωρινής Διαταγής (ΓΑΚ 103664/2023, ΕΑΚ 10344/2023). ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου κ. Διαμαντή Καρυώτη […]
35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 28.11.2017
0

35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 28.11.2017

35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 28.11.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017και ώρα21:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 08.10.2018
0

28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 08.10.2018

28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 08.10.2018 ​ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην  28η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε […]
23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.07.2019
0

23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.07.2019

23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.07.2019 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019και ώρα20:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων […]
19η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 02.09.20
0

19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 02.09.20

19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 02.09.20 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 19η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και σύμφωνα με το […]