Δήμος Ελευσίνας212 Videos

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 9.3.22
0

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 9.3.22

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2022. 2. Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνου λογαριασμού και πληρωμών της από 23-9-2020 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης έργου. 3. Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνου λογαριασμών και πληρωμών προγραμμάτων. 4. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των Συνεπειών […]
10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.04.2017
0

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.04.2017

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.04.2017 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να […]
10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 26.03.2019
0

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 26.03.2019

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 26.03.2019 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019και ώρα […]
10η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 31.03.21
0

10η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 31.03.21

10η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. θέματα της ημερήσιας διάταξης: Οικονομικά – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Νικόλαος Βιλλιώτης 1. Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών πληρωμών (διατραπεζικών εισπράξεων) με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία « Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και παροχή εξουσιοδοτήσεων. 2. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα και τη […]
11η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 27.05.20
0

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 27.05.20

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 27.05.20 Π.Π.Ε. Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Δημήτριος Λιάσκος 1.Αποδοχή παραιτήσεων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2021. 2.Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2021. ΓΕΝΙΚΑ 3.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας μετά του αναπληρωτή […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 15.3.22
0

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 15.3.22

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της υπόθεσης μη χαρακτηρισμού ως Ιστορικού Τόπου του βιομηχανικού συγκροτήματος της ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.».
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 01.04.2019
0

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 01.04.2019

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 01.04.2019 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Δευτέρα 1η Απριλίου 2019και ώρα19:00στην αίθουσα […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 03.05.2018
0

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 03.05.2018

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 03.05.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Πέμπτη 3 Μαϊου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.04.2017
0

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.04.2017

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.04.2017 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για […]
11η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας.07.04.21
0

11η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας.07.04.21

11η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας θέματα της ημερήσιας διάταξης: Π.Π.Ε. – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης 1.    Εκλογή – Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας για να τον εκπροσωπήσει στην Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας – Εleusis 2021-. Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Ε. 2.    Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος […]
12η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 03.06.20
0

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 03.06.20

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 03.06.20 ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (κεκλεισμένων των θυρών) » Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 καλείστε […]
12η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 22.03.2022
0

12η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 22.03.2022

12η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 22.03.2022 θέματα της ημερήσιας διάταξης:     Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ       Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Λεωνίδας Παππάς 1.    Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΤΑΜΕ). 2.    Λήψη απόφασης για την κοπή τεσσάρων (4) δέντρων […]