Δήμος Ελευσίνας273 Videos

26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 17.09.2018
0

26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 17.09.2018

26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 17.09.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018και ώρα19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 05.07.2019 (Aναβληθείσα)
0

21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 05.07.2019 (Aναβληθείσα)

21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 05.07.2019 (Aναβληθείσα) ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019και […]
16η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 15.07.20
0

16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 15.07.20

16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 15.07.20 ΘΕΜΑ:« Πρόσκληση στην 16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (κεκλεισμένων των θυρών) »   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 καλείστε […]
16η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου. 10.06.2021
0

16η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου. 10.06.2021

16η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου. θέματα της ημερήσιας διάταξης:   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΑρμόδιοςΑντιδ/χοςκ.Νικόλαος Βιλλιώτης   1.Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2021.   2.Λήψη απόφασης για την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ– Δήμαρχος κ. Αργύριος Οικονόμου   3.Συγκρότηση επιτροπής για την κατάρτιση ετήσιου μητρώου αρρένων   Π.Π.Ε. […]
17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.03.05.2022
0

17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.03.05.2022

17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.03.05.2022 θέματα της ημερήσιας διάταξης της από 28-4-2022 αναβληθείσας συνεδρίασης.Δ/νση Καθαριότητας , Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου Αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Λεωνίδας Παππάς 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο με τίτλο: «Aναβάθμιση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής στο τμήμα: Aνω Λιόσια – Μέγαρα, υποκατηγορία Α1, […]
21η Έκτακτη (διά ζώσης) Συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

34η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.19.10.2022

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης 1. Παρουσίαση Δ’ Φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ελευσίνας και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο: Διερεύνηση στρατηγικών για τη μετάβαση ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη κοινότητα των Έξυπνων Πόλεων με εφαρμογή νέων συστημάτων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας. Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Ελευσίνας με ειδικότερη εξέταση των αλληλεπιδράσεων […]
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 14-02-24 και ώρα 19:00
0

23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας 31-05-23

ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπουγια να χειριστεί δύο (2) υποθέσεις επιβολής Τέλους ΑκίνητηςΠεριουσίας στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙ Α.Ε.» για το Α’ καιτο Β’ εξάμηνο του έτους 2020 (ΠΡ 3045/2020, ΠΡ 6405/2020)ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπουαναφορικά με το χειρισμό της υποθέσεως της από 11 Μαίου 2023ανακοπής της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια […]
12η Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 03-04-24 και ώρα 19:00
0

12η Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 03-04-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας. ΘΕΜΑ 2. Έγκριση έκθεσης πορείας του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγής χρήσηςσε χώρο Πολιτιστικών Λειτουργιών – Κτίρια 1 & 2». ΘΕΜΑ 3. Έγκριση (4ης) παράτασης σύμβασης κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣκαι αλλαγή χρήσης σε χώρο Πολιτιστικών […]
13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.05.2017
0

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.05.2017

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.05.2017     ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 16 Μαΐου 2017και ώρα8:30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου […]
5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 20.02.2018
0

5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 20.02.2018

5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 20.02.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να […]
37η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.12.2018
0

37η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.12.2018

37η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.12.2018 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 37ηέκτακτη συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου»   ​Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67παρ. 5 του Ν. 3852/10  όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74παρ. 5 του Ν. 4555/18καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη 6Δεκεμβρίου  2018και ώρα19:00στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας […]
31η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 16.10.2019
0

31η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 16.10.2019

31η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 16.10.2019 «Πρόσκληση στην 31η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019και ώρα19:00στην αίθουσα […]