Δήμος Ελευσίνας220 Videos

12η  Συνεδρίαση (Δια Ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

41η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσινας

1. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις φορτοεκφόρτωσης LNG στο λιμάνι της Ελευσίνας. 2. Αποδοχή παραίτησης από την θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας». 3. Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου […]
12η  Συνεδρίαση (Δια Ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

40η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσινας

Συζήτηση – Ενημέρωση επί του βασικού σκελετού του καλλιτεχνικού προγράμματος της Ελευσίνας – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης του 2023 (εισηγητές κ.κ. Φ.Π.Τατάκης, Γενικός Καλλιτεχνικός Δ/ντής του Φορέα Μιχαήλ Μαρμαρινός) Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας περί παραχωρήσεων και συμβολής του Δήμου Ελευσίνας στο πλαίσιο δράσης της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, […]
12η  Συνεδρίαση (Δια Ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

39η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ από τις σπουδάστριες Ηλιόπουλου Μαρία Βαρβάρα (Ρούλα) και Πέππα Θεανώ με τίτλο: «Ο Θρήνος της Θεάς: Πρόταση για το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας» Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Αρμόδια Αντιδ/χος κα […]
37η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσινας
0

37η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσινας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος Ορισμός συντελεστών επιβαλλόμενων τελών Καθαριότητας & Φωτισμού ο.ε. 2023. Καθορισμός συντελεστών Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων Δήμου Ελευσίνας ο.ε. 2023. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής τέλους Καθαριότητας & Φωτισμού Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων έτους 2023. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Ελευσίνας ο.ε. 2021. ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης Παρουσίαση της Διπλωματικής […]
eleysina
0

38η Έκτακτη Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

Λήψη απόφασης για την συζήτηση του θέματος περί άρσης απαλλοτρίωσης ιδιοκτησία ακινήτων Μιλόβα Αντωνίου επί του Ο.Τ.1 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Λήψη απόφασης για την άρση απαλλοτρίωσης ιδιοκτησία ακινήτων Μιλόβα Αντωνίου επί του Ο.Τ.1 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.
13η  Συνεδρίαση (Δια Ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

35η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.02.11.2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος 1. Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου ο.ε. 2022. 2. Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου ο.ε. 2022. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Αρμόδια Αντιδ/χος κα Στέλλα Κάβουρα – Σερεμέτη Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 26/20 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοϊακά επιδόματα. ΝΟΜΙΚΑ […]
33η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.12.10.2022
0

33η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.12.10.2022

1. Παρουσίαση της μελέτης για την Τουριστική Στρατηγική του Δήμου Ελευσίνας. 2. Ενημέρωση για τη συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας α) στο πρόγραμμα URBACT που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και β) στο 7ο Διεθνές Συνέδριο της ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) 3. Λήψη απόφασης για την συμπληρωματική κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για […]
13η  Συνεδρίαση (Δια Ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

34η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.19.10.2022

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης 1. Παρουσίαση Δ’ Φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ελευσίνας και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο: Διερεύνηση στρατηγικών για τη μετάβαση ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη κοινότητα των Έξυπνων Πόλεων με εφαρμογή νέων συστημάτων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας. Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Ελευσίνας με ειδικότερη εξέταση των αλληλεπιδράσεων […]
31η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.28-09-2022
0

31η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.28-09-2022

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθ. Μαυρογιάννης Παρουσίαση Δ’ Φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ελευσίνας καιεθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο: «Διερεύνηση στρατηγικών για τη μετάβασηενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης στη κοινότητα των έξυπνων πόλεων μεεφαρμογή νέων συστημάτων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας.Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Ελευσίνας με ειδικότερη εξέταση των αλληλεπιδράσεωνμε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο». Δ/ΝΣΗ […]

30η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.21-09-2022

GR Ζωντανά σε 5 ώρες28 Σεπτεμβρίου – 19:00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιοι Αντιδ/χοι κ.κ. Γ.Ηλιόπουλος, Αθ. Μαυρογιάννης Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2022 – Τροποποίηση ΤεχνικούΠρογράμματος.ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθ. Μαυρογιάννης Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπό ανέγερσηκτίριο της επιχείρησης ΟΞΕΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε.Π.Ε. κέντροαποθήκευσης και διανομής (Κ.Α.Δ.) […]