Δημοτικά Συμβούλια175 Videos

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης: 04.07.13 (4ο)
0

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης: 04.07.13 (4ο)

Η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου, αλλά και οι Έκτακτες Οικονομικές Ενισχύσεις σε άπορους Δημότες, εντάσσονται στην πλούσια σε θεματολογία Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Προμήθεια Υλικών Υπηρεσιών, Προϋπολογισμός ΚΑΦΑΔΗΛ κ.α
0

Προμήθεια Υλικών Υπηρεσιών, Προϋπολογισμός ΚΑΦΑΔΗΛ κ.α

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης της 28/3/2012 εγκρίθηκαν τα θέματα “Ορισμός Επιτροπής προμήθειας υλικών υπηρεσιών πάσης φύσεως που αφορούν την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών”, “Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.», “Ορθή επανάληψη της 61/2012 Α.Δ.Σ. σχετικά με την συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών και ορισμός προέδρων”, ” Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης στις […]