Δημοτικά Συμβούλια268 Videos

Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 21.4.2015
0

Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 21.4.2015

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 21η Απριλίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου   Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 21η Απριλίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με μοναδικό θέμα: «Λήψη απόφασης για την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ […]
Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 7.7.2016
0

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 7.7.2016

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου την 7η Ιουλίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου.       Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 7η Ιουλίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:   Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.    Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 615,00 € με ΦΠΑ και καθορισμό […]
Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 29.11.2018
0

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 29.11.2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 29.11.2018 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ1. Λήψη απόφασης για καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις, βάσει τουάρθρου 67 του Ν. 4483/20172. Λήψη απόφασης για απαλλαγές ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων καταβολών3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσηςγια την υπηρεσία «Συναυλία για την Παραμονή Χριστουγέννων […]
Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 10.09.2020
0

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 10.09.2020

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 10.09.2020 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων» 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 07/2020 μελέτης του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 3. […]
gjnh
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.13.07.2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησητεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022 Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Α/βάθμιο ΣυμβούλιοΕπιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022 Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Β/βάθμιο ΣυμβούλιοΕπιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το […]
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 26.06.2014
0

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 26.06.2014

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 26η Ιουνίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου   Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 26η  Ιουνίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα: Α. ΓΕΝΙΚΑ 1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση με ποσόστωση των εργαζομένων στο Δήμο Ιλίου, σύμφωνα με […]
Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 15.10.2015
0

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 15.10.2015

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 15η Οκτωβρίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου     Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 15η Οκτωβρίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:   Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους […]