Δημοτικά Συμβούλια149 Videos

29η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 13.12.2017
0

29η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 13.12.2017

29η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 13.12.2017 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 13-12-2017, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 29η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:         Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου         Β. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης         Γ. Έκτακτα θέματα Δ. Τακτικά θέματα Λήψη απόφασης για νομιμοποίηση εκπροσώπων στους […]
31η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 12.12.2018
0

31η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 12.12.2018

31η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 12.12.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 12-12-2018, ημέρα Τετάρτη καιώρα 19:30, στην 31η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:   Α.  Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 28-11-2018(27η – 28η – 29η      & 30η) Β.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου  […]
2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 29.01.20
0

2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 29.01.20

2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 29.01.20 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 29-01-2020, ημέρα Τετάρτη καιώρα 20:00, στην 2η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα: Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 28-11-2019, 29-11-2019 ειδική, 11-12-2019.    Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου    Γ. Συζήτηση προ ημερησίας […]
13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς
0

13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς 1.    Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2021. 2.    Ψήφισμα του Δήμου Κηφισιάς κατά της μεταφοράς του Καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι. 3.    Ψήφισμα του Δήμου Κηφισιάς κατά της δημιουργίας νέων λατομικών ζωνών στο Δήμο Διονύσου. 4.    Επικαιροποίηση των υπ΄αρ. 129/2020, 130/2020 και 131/2020 αποφάσεων του […]
4η Τακτική Συνεδρίαση (Μεικτή) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς
0

21η Έκτακτη Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής βοηθήματος οικονομικά ευάλωτωνκατοίκων Δήμου Κηφισιάς περιόδου Χριστουγέννων 2022.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης. Χορήγηση νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας στον Παιδικό Σταθμό «ΣΟΦΙΑΓΚΙΚΑ», που στεγάζεται στην οδό Αγ. Τρύφωνος 61 στην Κηφισιά και στον«Β΄ Παιδικό Σταθμό Νέας Ερυθραίας», που στεγάζεται στην οδό Ηλία Βενέζη 8στην Ν. Ερυθραία.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αυλήτης. […]
9η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 02.05.2018
0

9η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 02.05.2018

9η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 02.05.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 02-05-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 9η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:      Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 29/11/2017, 13/12/2017, 20/12/2017 ειδική, 20/12/2017, 10/1/2018, 24/1/2018, 7/2/2018, 21/2/2018, 7/3/2018, 14/3/2018, 28/3/2018 και 18/4/2018.      […]
10η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 17.04.2019
0

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 17.04.2019

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 17.04.2019 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 17-04-2019, ημέρα Τετάρτη καιώρα 19:30, στην 10η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:      Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του ΔΣ στις 06-02-2019, 13-02-2019 και 20-02-2019 .    Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου    Γ. […]
17η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 21.10.2020
0

17η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 21.10.2020

17η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 21.10.2020 Σας καλούμε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-10-2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με:   το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού […]
24η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς 1.12.21
0

24η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς 1.12.21

24η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς Θέματα: 1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022 [ΚΥΑ ΟΙΚ.46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 Β΄) Παροχή οδηγιών για την κατάρτισητου προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση τηςυπ΄αρ. 7028/2004 απόφασης (Β΄253)]. 2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και τωνΝομικών Προσώπων Δημοσίου […]
4η Τακτική Συνεδρίαση (Μεικτή) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς
0

3η “ Έκτακτη” Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση Έκτακτης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023 για την εγγραφή του χρηματοδοτούμενου νέου έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΔΑΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟΥ – ΦΟΙΝΙΚΑ». ΘΕΜΑ 2. Έγκριση Έκτακτης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023, κατόπιν της υπ άρ. 6/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί αποδοχής ένταξης του χρηματοδοτούμενου έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΔΑΜΩΝ ΚΑΙ […]
21η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 19.09.2018
0

21η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 19.09.2018

21η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 19.09.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 19-09-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:       Α. Επικύρωση Πρακτικών της 20ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 5-9-2018.     Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου     Γ. Έκτακτα θέματα     Δ. Τακτικά […]
22η Τακτική Συνεδραση του Δημου Κηφισιας 16-10-2019
0

22η Τακτική Συνεδραση του Δημου Κηφισιας 16-10-2019

22η Τακτική Συνεδραση του Δημου Κηφισιας 16-10-2019 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 16-10-2019, ημέρα Τετάρτη καιώρα 19:30, στην 22η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:      Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 12-06-2019, 20-06-2019, 26-06-2019, 10-07-2019, 24-07-2019, 01-09-2019, 18-09-2019 και 02-10-2019.    Β. Ενημέρωση Δημοτικού […]