Δημοτικά Συμβούλια185 Videos

23η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 10.10.2018
0

23η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 10.10.2018

23η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 10.10.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 10-10-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 23η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:      Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου      Β. Έκτακτα θέματα Γ. Τακτικά θέματα Έγκριση υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 του Δήμου Κηφισιάς […]
24 η Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 13.11.19
0

24 η Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 13.11.19

24 η Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 13.11.19 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 13-11-2019, ημέρα Τετάρτη καιώρα 19:30, στην 24η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:      Α. Επικύρωση Πρακτικών της Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 16-10-2019    Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου    Γ. Έκτακτα θέματα    […]
5η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 03.03.21
0

5η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 03.03.21

5η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 03.03.21 1. Επί της υπ’ αρ. 30/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί επικαιροποίησης της υπ΄ αριθμ. 33/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μετατροπή τμήματος της οδού Θάσου στη Νέα Ερυθραία, σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.  2. Επί της υπ’ αρ. 49/2020 […]
13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.22.06.2022
0

13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.22.06.2022

13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.22.06.2022 1.    Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μακρής. 2.    Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. 3.    Επί της υπ’ αρ. 38/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μονοδρόμηση της οδού Ανοίξεως, στο τμήμα […]
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

18η Τακτική, Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς.

Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Επί της υπ΄αρ. 48/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Νέας Ερυθραίας.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Καυγαλάκης Ορισμός Τριμελούς […]
21η τακτική συνεδρίαση του  Δήμου Κηφισιάς : 27.09.2017
0

21η τακτική συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 27.09.2017

21η τακτική συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 27.09.2017  21η τακτική συνεδρίαση   1.    Ορθή επανάληψη της υπ’  αρ.  642/2017 απόφασης του Δ.Σ., η οποία αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, οικ. έτους 2017. 2.    Πρόσληψη Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 443/2017 απόφασης του Δημοτικού […]
2η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 23.01.2019
0

2η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 23.01.2019

2η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 23.01.2019 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 23-01-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα: Α.  Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΒ   Έκτακτα θέματα  Γ.  Τακτικά θέματα 1.    Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. 2.    Ορισμός επιτροπής κρίσεως περί […]
8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 13.05.2020
0

8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 13.05.2020

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 13 Μαΐου 2020 Σας καλούμε στην 8η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου την          13-05-2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: –       το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» – […]
16η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.21.07.21
0

16η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.21.07.21

16η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.21.07.21 1. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», επί της όμοιας ομόφωνης απόφασης της Γεν. Συνέλευσης της Εταιρείας (αρ.πρωτ. πρακτικού: 48/03-09-2020), κατόπιν προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, […]
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

26η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τακτικά θέματα 1.Επί της υπ΄αριθμ. 798/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά: 1) τον καθορισμό συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού ως και καθορισμό συντελεστών αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι κλπ.), 2) την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, καθώς και τον καθορισμό συντελεστών αυτού 3) τον προσδιορισμό συντελεστή ΤΑΠ, οικ. έτους 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαδόπουλος. […]
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

31η Ειδική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς την 09-08-2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» Δήμου Κηφισιάς.ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κούτση
1η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 10.01.2018
0

1η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 10.01.2018

1η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 10.01.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» ΔήμουΚηφισιάς) την 10-01-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην1 η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα: Α. Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΒ. Έκτακτα θέματαΓ. Τακτικά θέματα 1. Ανάκληση – Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικ. έτους 2017(Π.Δ. 113/2010 & Π.Δ. […]