Δημοτικά Συμβούλια185 Videos

2η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 24.01.2018
0

2η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 24.01.2018

2η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 24.01.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 24-01-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 2η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:         Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου         Β. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης    Γ. Έκτακτα θέματα    Δ. Τακτικά θέματα Έγκριση της 1ης Τροποποίησης Τεχνικού […]
3η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 07.02.2018
0

3η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 07.02.2018

3η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 07.02.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 07-02-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 3η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:      Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου      Β. Έκτακτα θέματα Γ. Τακτικά θέματα Επί της υπ΄αριθμ. 83/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» […]

4η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 21.02.2018

4η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 21.02.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» ΔήμουΚηφισιάς) την 21-02-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην4 η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα: Α. Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΒ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξηςΓ. Έκτακτα θέματαΔ. Τακτικά θέματα 1. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τις Γενικές Συνελεύσεις της […]
5η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 07.03.2018
0

5η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 07.03.2018

5η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 07.03.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 07-03-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30,στην 5η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:      Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου      Β. Έκτακτα θέματα      Γ. Τακτικά θέματα Συζήτηση επί αιτήματος κατοίκων αναφορικά με το κτήριο του […]
6η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 14.03.2018
0

6η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 14.03.2018

6η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 14.03.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 14-03-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 6η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:      Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου      B. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης      Γ. Έκτακτα θέματα      Δ. Τακτικά θέματα Σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση […]
7η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 28.03.2018
0

7η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 28.03.2018

7η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 28.03.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 28-03-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 7η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:     Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου     B. Έκτακτα θέματα     Γ. Τακτικά θέματα Έγκριση της 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018. Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης […]
8η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 18.04.2018
0

8η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 18.04.2018

8η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 18.04.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο ημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» ήμουΚηφισιάς) την 18-04-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην8η τακτική συνεδρίαση του ημοτικού Συμβουλίου, με θέματα: Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του .Σ. στις 11/10/2017, 25/10/2017,8/11/2017, 15/11/2017, 22/11/2017, 22/11/2017(ειδική).Β. Ενημέρωση ημοτικού ΣυμβουλίουΓ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξηςΔ. Έκτακτα θέματαΕ. […]
9η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 02.05.2018
0

9η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 02.05.2018

9η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 02.05.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 02-05-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 9η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:      Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 29/11/2017, 13/12/2017, 20/12/2017 ειδική, 20/12/2017, 10/1/2018, 24/1/2018, 7/2/2018, 21/2/2018, 7/3/2018, 14/3/2018, 28/3/2018 και 18/4/2018.      […]
10η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 09.05.2018
0

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 09.05.2018

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 09.05.2018                              Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 09-05-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην           10η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα: Α. Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΒ. Έκτακτα θέματα  Γ. Τακτικά θέματα 1.    Συζήτηση, προτάσεις και λήψη απόφασης επί του νομοσχεδίου «Κλεισθένης […]
11η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 23.05.2018
0

11η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 23.05.2018

11η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 23.05.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 23-05-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 11η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:     Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεως του Δ.Σ. στις2/5/2018 και στις 9/5/2018.     Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου     Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης     […]
12η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 30.05.2018
0

12η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 30.05.2018

12η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 30.05.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 30-05-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 12η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:    Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου    Β. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης    Γ. Έκτακτα θέματα    Δ. Τακτικά θέματα Έγκριση της 3ης Τροποποίησης Τεχνικού […]
13η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 06.06.2018
0

13η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 06.06.2018

13η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 06.06.2018 Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 καλείστε στην 13η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την Τετάρτη 06 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:30 με θέμα: Αίτημα παράτασης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ […]