Δήμος Κηφισιάς158 Videos

31η Τακτική  Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 20.12.2017
0

31η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 20.12.2017

31η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 20.12.2017 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 20-12-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στην 31η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:  Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Β.  Ενημέρωση – Απολογισμός Υλοποίησης Συμμετοχικού Προϋπολογισμού 2017 Γ.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης Δ.  Έκτακτα θέματα Ε.  Τακτικά θέματα1.    Έναρξη διαδικασίας […]
1η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 09.01.2019
0

1η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 09.01.2019

1η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 09.01.2019 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 09-01-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα: Α.  Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του ΔΣ στις 12-12-2018 και 19-12-2018.Β.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Γ.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξηςΔ.  Έκτακτα […]
4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 26.02.20
0

4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 26.02.20

4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 26.02.20 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 26-02-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην 4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα: Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 18-12-2019, 15-01-2020, 29-01-2020, 05-02-2020Β. Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΓ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξηςΔ. Έκτακτα […]
15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς. 14.07.21
0

15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς. 14.07.21

15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς. 14.07.21 1.Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2021.   2.Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2021.   3.Επί της υπ’αρ. 7/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την αντιδρόμηση των οδών Αιολίας και Δήμητρος στην Κηφισιά.   4.Επί της υπ΄αρ. 58/2021 απόφασης της  Επιτροπής […]
26η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
0

24ή Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

1. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 2. Πρακτική άσκηση της σπουδάστριας Μπ.Α. του Γεωργίου του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ, με ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων», στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και συγκεκριμένα στο Τμήμα Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής
11η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 23.05.2018
0

11η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 23.05.2018

11η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 23.05.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 23-05-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 11η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:     Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεως του Δ.Σ. στις2/5/2018 και στις 9/5/2018.     Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου     Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης     […]
19η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.21-09-2022
0

12η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 24.04.2019

12η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 24.04.2019 Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 καλείστε στην 12η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 20:30 με θέματα: α) Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίουβ) Έκτακτα Θέματαγ) Τακτικά Θέματα 1.    Κατανομή επιχορήγησης Β΄ δόσης ΚΑΠ 2019, […]
19η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 11.11.20
0

19η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 11.11.20

Α. Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΒ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60΄    (40΄ερωτήσεις – τοποθετήσεις και 20΄απαντήσεις) + 15’ των πολιτώνΓ. Έκτακτα θέματα  Δ. Τακτικά θέματα1.    Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020. 2.    Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς 2020. 3.    Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο» επί της οδού […]
1η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισίας 26.1.22
0

1η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισίας 26.1.22

1η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισίας ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 235/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά την έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022 με την προσθήκη του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» [συμπεριλαμβάνεται ο πίνακας στοχοθεσίας του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.].
12η Ειδική & 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ (15-03-23)
0

5η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

ΘΕΜΑ 1.Έγκριση υποβολής της Δ΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου οικ. έτους 2022.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. ΘΕΜΑ 2.Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής βοηθήματος των οικονομικά ευάλωτων κατοίκων του Δήμου Κηφισιάς, περιόδου του Πάσχα, έτους 2023. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. ΘΕΜΑ 3.Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων με […]
21η τακτική συνεδρίαση του  Δήμου Κηφισιάς : 27.09.2017
0

21η τακτική συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 27.09.2017

21η τακτική συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 27.09.2017  21η τακτική συνεδρίαση   1.    Ορθή επανάληψη της υπ’  αρ.  642/2017 απόφασης του Δ.Σ., η οποία αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, οικ. έτους 2017. 2.    Πρόσληψη Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 443/2017 απόφασης του Δημοτικού […]
23η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 10.10.2018
0

23η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 10.10.2018

23η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 10.10.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 10-10-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 23η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:      Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου      Β. Έκτακτα θέματα Γ. Τακτικά θέματα Έγκριση υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 του Δήμου Κηφισιάς […]