Δήμος Κηφισιάς190 Videos

12η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 30.05.2018
0

12η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 30.05.2018

12η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 30.05.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 30-05-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 12η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:    Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου    Β. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης    Γ. Έκτακτα θέματα    Δ. Τακτικά θέματα Έγκριση της 3ης Τροποποίησης Τεχνικού […]
13η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 08.05.2019
0

13η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 08.05.2019

13η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 08.05.2019 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 08-05-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα    19:30 μ.μ. στην 13η έκτακτη συνεδρίαση [άρθρο 67 (παρ. 5) του   Ν. 3852/2010] του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα: A) Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουB) Τακτικά Θέματα 1.    Επί της υπ΄αρ.πρωτ.:1330/18-04-2019 απόφασης της […]
20η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 18.11.20
0

20η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 18.11.20

20η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 18.11.20 1.Συζήτηση και προτάσεις για Θέματα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κηφισιάς. Συζήτηση και προτάσεις για Θέματα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κηφισιάς.
2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισίας 26.1.22
0

2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισίας 26.1.22

2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισίας Θέματα: 1. Γνωμοδότηση επί της αίτησης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Κηφισιάς σχετικά με την εκποίηση εκτάσεων Γης στην Κηφισιά, ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού. 2. Προσδιορισμός χρήσεων γης στην περιοχή Καλυφτάκη – Παράδρομος Εθνικής οδού του Δήμου Κηφισιάς. 3. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής […]
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

6η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς 15 02 23

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 1.Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης. ΘΕΜΑ 2.Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. ΘΕΜΑ 3.Έγκριση Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και των Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. ΘΕΜΑ 4.Έγκριση πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027 για τον […]
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

50η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τετ. 6-12-23 και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης επί του καταρτισθέντος από την Εκτελεστική Επιτροπή Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κηφισιάς, οικ.έτους 2024.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Ζαπάντης – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. ΘΕΜΑ 2. Επί της υπ΄αρ. 166/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για τηνάσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων έτους 2024 στις Κοινότητες Κηφισιάς, […]
22η τακτική συνεδρίαση του  Δήμου Κηφισιάς : 11.10.2017
0

22η τακτική συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 11.10.2017

22η τακτική συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 11.10.2017 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 11-10-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30,στην 22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:   Συζήτηση περί αλλαγής σήματος του Δήμου Κηφισιάς. Λήψη απόφασης για την  πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου έως 31/8/2018 στο πλαίσιο του […]
24η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 17.10.2018
0

24η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 17.10.2018

24η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 17.10.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 17-10-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 24η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:      Α. Επικύρωση Πρακτικών της 22ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 03-10-2018.      Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου      Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης      Δ. […]
25 η Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 27.11.19
0

25 η Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 27.11.19

25 η Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 27.11.19 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 27-11-2019, ημέρα Τετάρτη καιώρα 18:30, στην 25η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα: Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 30-10-2019, 13-11-2019.    Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου    Γ. Έκτακτα θέματα    Δ. […]
6η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 17.03.21
0

6η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 17.03.21

6η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 17.03.21  1.    Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2021. 2.    Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2021.3.    Ορισμός Πρόεδρου και μελών νέου Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κηφισιάς. 4.    Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού […]
26η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
0

14η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.14.07.2022

με θέματα: Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 17/05/2017 Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης Δ. Έκτακτα θέματα Ε. Τακτικά θέματα Τεχνική πρόταση για την αξιοποίηση του Δημοτικού κτηρίου «Αλάσκα» (τροποποιούμενων προηγούμενων αποφάσεων). Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ των Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς για την […]
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

15η “Ειδική” Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

Θέματα: Έγκριση Ισολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π.∆.∆. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» ∆ήμου Κηφισιάς.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ΝΠ∆∆ κ. Κούτση Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π.∆.∆. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» ∆ήμου Κηφισιάς.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ΝΠ∆∆ κ. Κούτση