Δήμος Κηφισιάς158 Videos

10η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς. 22.04.21
0

10η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς. 22.04.21

1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος 2021.  2. Έγκριση 2ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου Κηφισιάς οικ. έτους 2021.  3. Έγκριση Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άµεσης/βραχείας  ∆ιαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισµών του ∆ήµου Κηφισιάς,  σύµφωνα µε το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας µε την κωδική ονοµασία  «ΕΓΚΕΛΑ∆ΟΣ». 2 Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, διότι η 9η […]
12η Ειδική & 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ (15-03-23)
0

10η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς 3-3-2023

ΘΕΜΑ 1.Έγκριση Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος ΝΠΔΔ κ. Βλάχου ΘΕΜΑ 2.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, για το έτος 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΘΕΜΑ 3.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου ή λοιπών […]
10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 17.06.20
0

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 17.06.20

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 17.06.20 Σας καλούμε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την        17-06-2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: –    το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού […]
10η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 09.05.2018
0

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 09.05.2018

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 09.05.2018                              Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 09-05-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην           10η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα: Α. Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΒ. Έκτακτα θέματα  Γ. Τακτικά θέματα 1.    Συζήτηση, προτάσεις και λήψη απόφασης επί του νομοσχεδίου «Κλεισθένης […]
10η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 17.04.2019
0

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 17.04.2019

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 17.04.2019 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 17-04-2019, ημέρα Τετάρτη καιώρα 19:30, στην 10η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:      Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του ΔΣ στις 06-02-2019, 13-02-2019 και 20-02-2019 .    Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου    Γ. […]
11η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 12.05.21
0

11η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 12.05.21

11η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς Ψήφισμα υπέρ κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στον Δήμο Κηφισιάς. Επί της υπ΄αρ. 213/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση υποβολής της Α΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου οικ. έτους 2021. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το […]
11η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 24.04.2019
0

11η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 24.04.2019

11η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 24.04.2019 Σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και την ΥΑ 24923 ΦΕΚ Β’ 1166/8-4-2019 καλείστε στην 11η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 20:00 με μοναδικό θέμα την «Έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης της 22ης […]
19η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.21-09-2022
0

11η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας.11.05.2022

11η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας.11.05.2022 Α. Ενημέρωση ∆ημοτικού Συμβουλίου Β. Έκτακτα θέματα Γ. Τακτικά θέματα 1. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μακρής. 2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ∆ήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. 3. Επί της απόφασης της ∆ΕΠ για την ίδρυση ενός παραρτήματος 1ου Νηπιαγωγείου […]
12η Ειδική & 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ (15-03-23)
0

11η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικου Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Συζήτηση επί του αιτήματος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Κηφισιάς για τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου. (Διάρκεια συζήτησης 2 ώρες) Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς». Συμπλήρωση της 49/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την έγκριση Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς […]
11η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 23.05.2018
0

11η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 23.05.2018

11η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 23.05.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 23-05-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 11η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:     Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεως του Δ.Σ. στις2/5/2018 και στις 9/5/2018.     Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου     Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης     […]
12η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 19.05.21
0

12η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 19.05.21

12η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 19.05.21 Σας καλούμε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις              19-05-2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: – το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ Α΄55/     11-03-2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. […]