Δήμος Κηφισιάς190 Videos

21η τακτική συνεδρίαση του  Δήμου Κηφισιάς : 27.09.2017
0

21η τακτική συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 27.09.2017

21η τακτική συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 27.09.2017  21η τακτική συνεδρίαση   1.    Ορθή επανάληψη της υπ’  αρ.  642/2017 απόφασης του Δ.Σ., η οποία αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, οικ. έτους 2017. 2.    Πρόσληψη Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 443/2017 απόφασης του Δημοτικού […]
22η τακτική συνεδρίαση του  Δήμου Κηφισιάς : 11.10.2017
0

22η τακτική συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 11.10.2017

22η τακτική συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 11.10.2017 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 11-10-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30,στην 22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:   Συζήτηση περί αλλαγής σήματος του Δήμου Κηφισιάς. Λήψη απόφασης για την  πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου έως 31/8/2018 στο πλαίσιο του […]
23η Τακτική συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 25.10.2017
0

23η Τακτική συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 25.10.2017

23η Τακτική συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 25.10.2017 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 25-10-2017, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 23η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:           Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 30-8-2017, 13-9-2017           και 27-9-2017     Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου          Γ. Συζήτηση προ […]
24η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 08.11.2017
0

24η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 08.11.2017

24η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 08.11.2017 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς)την 8-11-2017,ημέραΤετάρτηκαιώρα19:30,στην     24η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα: Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Β.  Έκτακτα θέματα Γ.  Τακτικά θέματα 1.Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 533/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κηφισιάς (ΦΕΚ […]
25η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 15.11.2017
0

25η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 15.11.2017

25η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 15.11.2017 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 15-11-2017, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 25η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:      Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου      Β. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης Γ. Έκτακτα θέματα      Δ. Τακτικά θέματα Ορισμός Προέδρου με τον αναπληρωτή του […]
26η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 22.11.2017
0

26η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 22.11.2017

26η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 22.11.2017 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 22-11-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην       26η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:  Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Β.  Έκτακτα θέματα Γ.  Τακτικά θέματα 1.    Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017. 2.    Λήψη […]
27η Ειδική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 22.11.2017
0

27η Ειδική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 22.11.2017

27η Ειδική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 22.11.2017 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 22-11-2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 21:00, στην 27η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:   1.    Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2018       (άρθρ. 77 του Ν. 4172/2013). 2.    Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού […]
28η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 29.11.2017
0

28η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 29.11.2017

28η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 29.11.2017 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 29-11-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην       28η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:  Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβούλιου Β.  Έκτακτα θέματα Γ.  Τακτικά θέματα1.    Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθ. 533/2017 απόφασης Δ.Σ. για τροποποίηση του Οργανισμού […]
29η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 13.12.2017
0

29η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 13.12.2017

29η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 13.12.2017 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 13-12-2017, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 29η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:         Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου         Β. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης         Γ. Έκτακτα θέματα Δ. Τακτικά θέματα Λήψη απόφασης για νομιμοποίηση εκπροσώπων στους […]
30η Ειδική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 20.12.2017
0

30η Ειδική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 20.12.2017

30η Ειδική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 20.12.2017 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 20-12-2017, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 30η ειδική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα: Επί της 737/2017 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2016 (άρθρο 163, Ν. 3463/2006). Επί […]
31η Τακτική  Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 20.12.2017
0

31η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 20.12.2017

31η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 20.12.2017 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 20-12-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στην 31η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:  Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Β.  Ενημέρωση – Απολογισμός Υλοποίησης Συμμετοχικού Προϋπολογισμού 2017 Γ.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης Δ.  Έκτακτα θέματα Ε.  Τακτικά θέματα1.    Έναρξη διαδικασίας […]
1η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 10.01.2018
0

1η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 10.01.2018

1η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 10.01.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» ΔήμουΚηφισιάς) την 10-01-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην1 η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα: Α. Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΒ. Έκτακτα θέματαΓ. Τακτικά θέματα 1. Ανάκληση – Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικ. έτους 2017(Π.Δ. 113/2010 & Π.Δ. […]