Δημοτικά Συμβούλια17 Videos

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου 18.02.13 (2ο)
0

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου 18.02.13 (2ο)

Μεταξύ των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που απασχόλησαν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν το Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου” και η συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου 06.03.13 (4ο)
0

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου 06.03.13 (4ο)

Η διάθεση των ΚΑΠ Ιανουαρίου 2013, αλλά και η συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατανομή θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 8μηνης διάρκειας, απασχόλησαν μεταξύ άλλων τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου.