Πρόσφατα Συμβούλια και Επικαιρότητα342 Videos

Δωρεάν Παραχώρηση ή μη στο Πολ. Κέντρο Εργαζομένων Ο.Α. Έργου Γλύπτη Λ. Μελισσάκη
0

Δωρεάν Παραχώρηση ή μη στο Πολ. Κέντρο Εργαζομένων Ο.Α. Έργου Γλύπτη Λ. Μελισσάκη

Η «Δωρεάν παραχώρηση ή μη στο Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ο.Α. (ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α.) του έργου του γλύπτη Λ. Μελισσάκη (σκάλα απογείωσης Ολυμπιακής)» τέθηκε επί τάπητος στο Δημοτικό Συμβούλιο της 5/3/2012
10η τακτική – μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμητού 28-09-2022
0

6η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού. 30.06.2022

6η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού. 30.06.2022 Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέμα 2ο Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων εκ των παρατάξεων της μειοψηφίας, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν αυτή θα λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. […]

25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 06.07.2022

θέματα της ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με την πορεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΡΙΑΣΙΟ με διακριτικό τίτλο «ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ο.Τ.Α» Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την Ε.Τ.Ε., για την αγορά των Ο.Τ. 384-385-396 (Πολεοδομική Ενότητα Αεροδρομίου), ιδιοκτησίας της Ε.Τ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος Λήψη απόφασης για την εκταμίευση […]
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 20:00
0

8η Τακτική – μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού. 31-08-2022

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1 ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ Θέμα 2 ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης ΑναμόρφωσηςΠροϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Έτους 2022. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΑΡΓΥΡΟΥΛΑ Θέμα 3 ο Έγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ Θέμα 4 ο Δημιουργία […]
31η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.28-09-2022
0

29η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.31-08-2022

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης Λήψη απόφασης για την μερική αποδοχή της ένστασης που υποβλήθηκε κατά τη νέαανάρτηση της Πολεοδομικής μελέτης «Ολοκλήρωση της μελέτης πολεοδόμησης(Ένταξη στο σχέδιο και Πράξη Εφαρμογής) στην περιοχή Σαρανταπόταμου του ΔήμουΕλευσίνας (ΠΕ 6 κάτω Σαρανταπόταμος» Λήψη απόφασης για την έγκριση της Πολεοδομικής μελέτης «Κτηματογράφηση –Πολεοδόμηση […]
18η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.31-08-2022
0

18η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.31-08-2022

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 17ης τακτικής συνεδρίασης στις 03-08-2022.Β. Ενημέρωση ∆ημοτικού ΣυμβουλίουΓ. Έκτακτα θέματα∆. Τακτικά θέματα Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ∆ήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, εμπορικού καταστήματος υγειονομικούενδιαφέροντος προσωπικών υπηρεσιών «κομμωτήριο – κουρείο ανδρών» επί τηςοδού Παπαδιαμάντη αρ. 1 στο Ο.Τ. 79 στη ΖΩΝΗ ΙΙ […]
26η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
0

16η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 9 ης τακτικής συνεδρίασης στις 13-04-2022, της 10 ηςτακτικής συνεδρίασης στις 04-05-2022, της 11 ης τακτικής συνεδρίασης στις 11-05-2022, της 12 ης τακτικής συνεδρίασης στις 08-06-2022 και της 13 ης τακτικήςσυνεδρίασης στις 22-06-2022.Β. Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΓ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’Δ. Έκτακτα θέματαΕ. Τακτικά θέματα Αντικατάσταση μέλους του […]

17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού.

θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ). Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (ΔΟ.Κ.ΜΕ.Π.Α.). Τροποποίηση της υπ. αριθ. 16/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής για την Πολιτική Προστασία, βάσει του […]