H E.E.T.A.A A.E & η HELEXPO A.E συνδιοργανώνουν την 8η Διεθνή Έκθεση POLIS 2011

Από τις 3 έως τις 6 Νοεμβρίου η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει την 8η Διεθνής Έκθεση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιου Κοινωνικού Τομέα και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων POLIS 2011

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για