Σε άρτια κατάσταση βρίσκονται οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ιλίου
0

Σε άρτια κατάσταση βρίσκονται οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ιλίου

Στον πυρήνα των προτεραιοτήτων βρίσκονται τα παιδιά στο δήμο Ιλίου, όπου οι Βρεφονηπιακοί του Σταθμοί τόσο από κτιριακής άποψης, όσο και λειτουργικά παρουσιάζουν εικόνα αξιοσημείωτη.