Σύγχρονες και ασφαλείς 23 παιδικές χαρές του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
0

Σύγχρονες και ασφαλείς 23 παιδικές χαρές του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Εργασίες συνολικού κόστους 185.000 € πραγματοποιήθηκαν σε 23 παιδικές χαρές ου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, οι οποίες είναι πλέον απολύτως λειτουργικές και ασφαλείς. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευών και αντικατάστασης των παλαιών οργάνων στις περισσότερες παιδικές χαρές του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και έχουν αποδοθεί ήδη προς χρήση. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε 23 συνολικά παιδικές χαρές στις Δημοτικές Κοινότητες του […]