«Τα κάλαντα του Λαζάρου» έψαλλαν στο Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής
0

«Τα κάλαντα του Λαζάρου» έψαλλαν στο Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής

Τα παραδοσιακά «Κάλαντα του Λαζάρου» είπαν στο Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο, προνήπια του Β΄ Νηπιακού Σταθμού (Λάδωνος) του Δήμου Αγίας Παρασκευής, στο Δημαρχείο Τα παραδοσιακά «Κάλαντα του Λαζάρου» είπαν στο Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο, προνήπια του Β΄ Νηπιακού Σταθμού (Λάδωνος) του Δήμου Αγίας Παρασκευής, την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, στο Δημαρχείο, το οποίο ζωήρεψε  με την παρουσία […]