0 (6)
0

8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 23.2.22

8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής προαστικού σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής στο τμήμα: Άνω Λιόσια – Μέγαρα, υποκατηγορία Α1, ομάδα 1η , α/α: 20». 2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των εγκαταστάσεων της λιμενικής ζώνης που υπάγεται […]
Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 01.10.2020
0

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 01.10.2020

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 01.10.2020 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2020 Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 και των με αριθμ. 1299/2019 & 917/2020 Δικαστικών Αποφάσεων του Εφετείου Αθηνών, […]
Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 01.10.20
0

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 01.10.20

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 01.10.20 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Έγκριση του απολογισμού – ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Ιλίου έτους 2019   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης